Proiecte curente

Dezvoltarea serviciilor comunitare pentru refugiați și solicitanți de azil în Republica Moldova (din 1999)

Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR) a fost partenerul de implementare al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) din Republica Moldova încă de la înființare. Proiectul vizează facilitarea integrării refugiaților și pre-integrarea solicitanților de azil în societatea locală prin desfășurarea de activități bazate pe comunitate, asigurarea autonomiei acestora, accesul la noi comunități și sensibilizarea acestora. În cadrul acestui proiect, CCR sprijină refugiații și solicitanții de azil să se integreze pe piața locală a muncii, să devină independenți, să învețe limba, să ofere asistență socială și educațională etc.

Cursuri de limba română pentru refugiați și solicitanți de azil de către Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

În cadrul programului UNHCR, Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR) a semnat un acord cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” în iulie 2021. Universitatea va oferi cursuri de limbi străine refugiaților și solicitanților de azil pentru a facilita integrarea acestora în societatea moldovenească.
Solicitanții de azil cazați la Centrul de Cazare Temporară și refugiații din toată țara au acces la cursurile de limbă online sau offline.

Pachete sau produse alimentare din partea Primăriei Chișinău

Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR), partener al Reprezentanței Regionale a UNHCR pentru Europa Centrală, a inițiat în 2019 o colaborare de încredere cu Direcția municipală de asistență socială și sănătate în cadrul căreia solicitanții de azil care locuiesc la Centrul de Cazare Temporară și refugiații nevoiași beneficiază de prânzuri sociale sau pachete alimentare, alături de localnicii vulnerabili.

Small grant - Promoting gender equality and empowering women in the Republic of Moldova

În iulie 2021, Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR) a câștigat un mini grant de la UN Women cu sprijinul financiar al Suediei.
În cadrul acestui proiect, care are o durată de 5 luni, CCR a planificat:

  • 2 cursuri de instruire privind violența sexuală și de gen
  • 2 cursuri despre diferența dintre sex și gen
  • 2 cursuri de strângere de fonduri
  • Cursuri de engleză pentru 3 membri ai personalului nostru
  • Modernizarea site-ului nostru web

Acest proiect vizează consolidarea cunoștințelor despre CCR și personalul partenerilor săi.

Together to help the world better!

Dezvoltare și mentenanță, compania:

„Acest site a fost reînnoit în cadrul Proiectului UN Women cu suportul financiar al Suediei.”

Copyright © 2021 Charity Centre for Refugees - Developed and Powered by MiniCode