Dezvoltarea serviciilor comunitare pentru refugiați și solicitanți de azil în Republica Moldova (din 1999)

Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR) a fost partenerul de implementare al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) din Republica Moldova încă de la înființare. Proiectul vizează facilitarea integrării refugiaților și pre-integrarea solicitanților de azil în societatea locală prin desfășurarea de activități bazate pe comunitate, asigurarea autonomiei acestora, accesul la noi comunități și sensibilizarea acestora. În cadrul acestui proiect, CCR sprijină refugiații și solicitanții de azil să se integreze pe piața locală a muncii, să devină independenți, să învețe limba, să ofere asistență socială și educațională etc.

Cursuri de limba română pentru refugiați și solicitanți de azil de către Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

În cadrul programului UNHCR, Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR) a semnat un acord cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” în iulie 2021. Universitatea va oferi cursuri de limbi străine refugiaților și solicitanților de azil pentru a facilita integrarea acestora în societatea moldovenească.
Solicitanții de azil cazați la Centrul de Cazare Temporară și refugiații din toată țara au acces la cursurile de limbă online sau offline.

Pachete sau produse alimentare din partea Primăriei Chișinău

Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR), partener al Reprezentanței Regionale a UNHCR pentru Europa Centrală, a inițiat în 2019 o colaborare de încredere cu Direcția municipală de asistență socială și sănătate în cadrul căreia solicitanții de azil care locuiesc la Centrul de Cazare Temporară și refugiații nevoiași beneficiază de prânzuri sociale sau pachete alimentare, alături de localnicii vulnerabili.

DISTRIBUIREA TICHETELOR PENTRU REFUGIAȚII UCRAINENI

Datorită ajutorului generos al donatorilor , am reușit să distribuim vouchere refugiaților ucraineni din satul Hîrbovăț. Aceste vouchere pot fi folosite în rețeaua de supermarketuri Linella.

RĂSPUNSUL DE URGENȚĂ PENTRU UCRAINA

Proiectul se concentrează asupra solicitanților de azil din Ucraina aflați în centre de cazare temporară, atât din capitală, cât și din regiunile Republicii Moldova. Luând în considerare cele mai urgente nevoi de bază, CCR a ales 3 centre de cazare temporară în care locuiesc categorii vulnerabile de refugiați, în special mame singure cu copii, persoane în vârstă și persoane cu dizabilități.

RĂSPUNSUL DE URGENȚĂ PENTRU UCRAINA - ACCESUL LA HRANĂ, APĂ ȘI CANALIZARE

Proiectul are scopul de a oferi ucrainenilor refugiați în Republica Moldova ajutor umanitar pentru categoriile de persoane cele mai marginalizate și defavorizate.

RĂSPUNS DE URGENȚĂ PENTRU UCRAINA - ASISTENȚĂ UMANITARĂ HOLISTICĂ

Proiectul își propune să ofere beneficiarilor asistență de primă necesitate: alimente, apă potabilă, produse de igienă, alte articole de uz cotidian; să sprijine centrele temporare pentru refugiați cu echipamente sau alte tipuri de ajutor, precum și familiile gazdă care au oferit adăpost refugiaților; să ofere beneficiarilor consiliere și asistență în coordonare, sprijin social și psihologic.

ABORDARE COMUNITARĂ PENTRU O INTEGRARE HOLISTICĂ PE TERMEN LUNG A TINERILOR REFUGIAȚI

În parteneriat cu Les Militants des Savoirs și IPS Innovative Prison Systems, precum și cu alte organizații europene, în cadrul unui consorțiu, proiectul își propune să stimuleze angajamentul activ al profesioniștilor din domeniul educației și al ONG-urilor care lucrează cu tinerii refugiați, încercând să îmbunătățească integrarea durabilă a acestor refugiați pe termen mediu și lung, precum și să promoveze societăți mai tolerante și mai incluzive.