Summer School for refugee/asylum seeker children

  • Post author:
  • Post category:CCR

On 21 July 2015, Charity Centre for Refugees (CCR) gave start to the Summer School for refugee/asylum seekers children. The courses are designed around fun stories, games and creative activities that inspire children to improve their language skills and build their confidence. Summer School takes place from 10 a.m. till 2 p.m. every Tuesday and Thursday on the CCR premises.

During these days, children are having Arabic lessons taught by a refugee from Iraq. With the help of EVS volunteers and CCR representatives, refugee/asylum seeker children are having art lessons, playing sport games or watching cartoons.

The Summer School builds a diverse community of approximately 30 refugees/asylum seekers including 20 children (from Syria, India, Iraq, Republic of Moldova etc.) who share a common set of experiences. Through Arabic language and other enrichment activities refugee/asylum seeker children develop essential language skills and the self-confidence to succeed in school and in society where they have to integrate.

Inga Roman – CCR Project Assistant

Летняя школа для детей беженцев/искателей убежища
21 июля 2015 года Центр Милосердия для беженцев (ЦМБ) дал старт летней школы для детей беженцев/искателей убежища. Курсы включают забавные истории, игры и творческие мероприятия, которые вдохновляют детей, чтобы улучшить свои языковые навыки и строить свое доверие к обществу. Летняя школа начинается с 10.00 до 14.00 каждый вторник и четверг в помещении ЦМБ. В эти дни дети учат арабскии язык, преподаваемый беженкой из Ирака. С помощью волонтеров EВС и представителей ЦМБ, дети беженцев/искателей убежища занимаются рисованием, спортивными играми или смотрят мультфильмы. Летнюю школу посещают до 30 беженцев/ искателей убежища, включая 20 детей (из Сирии, Индии, Ирака, Республики Молдова и т.д.), которые разделяют общие переживания. С помощью арабского языка и других творческих мероприятиях дети беженцев/искателей убежища развивают основные языковые навыки и уверенность в себе, чтобы добиться успеха в школе и в обществе, куда они должны интегрироваться.

Şcoala de vară pentru copii refugiaţi şi solicitanţi de azil
21 iulie 2015, Centrul de Caritate pentru Refugia (CCR) a dat startcolii de Vară pentru copiirefugiaţi şi solicitanţi de azil. Cursurile includ poveşti amuzante, jocuri i activități creative care inspiră copiii să îmbunătățească competențele lingvistice și să-şi dezvolte încrederea. Școala de vară are loc de la ora 10.00 până la 14.00 în fiecare marți și joi la sediul CCR. În aceste zile, copii au lecții de limba arabă predate de o refugiată din Irak. Cu ajutorul voluntarilor SEV și reprezentanților CCR, copii refugiați/solicitanți de azil au şi lecții de artă, jocuri, sport, desene animate, etc. Școala construiește o comunitate diversă de aproximativ 30 de refugiați/solicitanți de azil, inclusiv 20 de copii (din Siria, India, Irak, Republica Moldova etc.), care împărtășesc un set comun de experiențe. Prin lecţiile de limbă arabă şi activităţi creative, şcoala de vară ajută copii să exploreze, să înţeleagă noua sa comunitatea şi să-şi dezvolte încrederea în sine pentru a reuşi în şcoală şi în societatea în care trebuie să se integreze.