You are currently viewing Supporting the most vulnerable persons with vouchers for food and hygiene

Supporting the most vulnerable persons with vouchers for food and hygiene

  • Post author:
  • Post category:CCR
CCR continuă să răspundă nevoilor #urgente ale oamenilor veniți din #Ucraina, în formă de vouchere pentru alimente și produse de igienă.
La centrul comunitar al CCR, au fost distribuite vouchere la circa 120 persoane din categoriile cele mai #vulnerabile – bătrâni, persoane cu probleme de sănătate, familii numeroase, etc.
Suportul #partenerilor internaționali rămâne a fi crucial pentru a face față nevoilor umanitare. Mulțumim, Mercy Corps, pentru încredere și suport în acest proiect!
***
CCR continues to respond to the #urgent needs of people from #Ukraine in the form of vouchers for food and hygiene products.
At the CCR community center, vouchers were distributed to about 120 people from the most #vulnerable categories – the elderly, people with health problems, large families, etc.
Support from #international #partners remains crucial to addressing humanitarian needs. Thank you, Mercy Corps, for your trust and support in this project!
***
ЦМБ продолжает реагировать на насущные потребности людей из #Украины в виде ваучеров на продукты питания и средства гигиены.
В общественном центре ЦМБ ваучеры были розданы примерно 120 лицам из наиболее #незащищенных категорий – пожилым людям, людям с проблемами здоровья, многодетным семьям и т.д.
#Поддержка со стороны международных партнеров по-прежнему имеет решающее значение для удовлетворения гуманитарных потребностей. Спасибо, Mercy Corps, за доверие и поддержку в этом проекте!