You are currently viewing The development of international partnerships continues in 2023

The development of international partnerships continues in 2023

  • Post author:
  • Post category:CCR
Representatives of Help – Hilfe zur Selbsthilfe (Help) – Mrs. Katrin Trushevskyy (Program coordinator Ukraine and Republic of Moldova) and Ms. Chandni Kapoor (Program Administrator) visited Moldova to assess the current situation in the context of the regional Ukrainian refugee crisis. The team of Charity Centre for Refugees (CCR) organized two visits to accommodation centres for refugees and asylum seekers both from Ukraine and from other countries such as Belarus, Iran, Tajikistan, Burundi, Syria, Russia, etc., where in 2022 people have benefited from humanitarian aid from the project funded by Help and successfully implemented by CCR.
The guests had the opportunity to learn first-hand about the most pressing challenges and needs, which will form the basis for a new external humanitarian assistance partnership with Help in 2023.
Thanks to the Help – Hilfe zur Selbsthilfe team for their exceptional solidarity and continued support!
***
Dezvoltarea parteneriatelor internaționale continuă și în 2023
Reprezentantele Help – Hilfe zur Selbsthilfe (Help) – dna Katrin Trushevskyy (coordonatoare de programe Ucraina și Republica Moldova) și dna Chandni Kapoor (administratoare de programe) au avut o vizită în Moldova pentru a evalua situația actuală în contextul crizei regionale a refugiaților din Ucraina. Echipa Centrului de Caritate pentru Refugiați a organizat două vizite la centrele de cazare pentru refugiați și solicitanți de azil atât din Ucraina, precum și din alte țări precum Belorusia, Iran, Tadjikistan, Burundi, Siria, etc., unde, în 2022, oamenii au beneficiat de ajutor umanitar din proiectul finanțat de Help și implementat cu succes de CCR.
Oaspeții avut posibilitatea să afle de la prima sursă despre cele mai strigente provocări și nevoi, ceea ce va constitui baza pentru un nou partneriat de asistență umanitară externă cu Help în 2023.
Mulțumim echipei Help – Hilfe zur Selbsthilfe pentru solidaritate excepțională și susținere continuă!
***
Развитие международных партнерств продолжается и в 2023 году
Представительницы Help – Hilfe zur Selbsthilfe (Help) – г-жа Катрин Трушевский (координатор программ в Украине и Республике Молдова) и г-жа Шандни Капур (администратор программ) посетили Молдову, чтобы оценить текущую ситуацию в контексте регионального кризиса беженцев из Украины. Команда Центра Милосердия для Беженцев (ЦМБ) организовала два визита в центры размещения беженцев и лиц, ищущих убежища, как из Украины, так и из других странах, таких как Беларусь, Иран, Таджикистан, Бурунди, Сирия и др., где в 2022 году люди получили гуманитарную помощь от проекта финансируемого Help и успешно реализуемого ЦМБ.
У гостей была возможность из первых уст узнать о самых насущных проблемах и потребностях, которые будудт основой нового партнерства по внешней помощи с Help в 2023 году.
Спасибо команде Help – Hilfe zur Selbsthilfe за исключительную солидарность и постоянную поддержку!