You are currently viewing The Mayor of Causeni paid a visit to CCR

The Mayor of Causeni paid a visit to CCR

  • Post author:
  • Post category:CCR
Today, November 25th, Charity Center for Refugees was pleased to welcome the Mayor of Causeni, Mr. Dontu Anatolie, who came with a politeness visit to the Director of CCR, Mr. Djavid Paknehad.
During the meeting there were discussed different aspects regarding the current situation in the city of Causeni, the challenges faced by the refugees hosted in the city, as well as the possibilities of CCR to support the local community.
***
Astăzi, 25 Noiembrie, Centrul de Caritate pentru Refugiați a avut plăcerea să primescă la sediul său Primarul orașului Căușeni, dl. Donțu Anatolie, care a venit într-o vizită de politețe la directorul CCR, dl. Djavid Paknehad.
În cadrul întrevederii au fost discutate mai multe aspecte cu privire la situația actuală în orașul Căușeni, provocările cu care se confruntă comunitatea de refugiați găzduită în localitate, dar și posibilitățile CCR de a susține comunitea locală.
***
Сегодня, 25 ноября, Центр Милосердия для Беженцев был рад приветствовать в своем офисе мэра г. Каушаны, г-на Донцу Анатолия, который с визитом вежливости посетил директора ЦМБ, г-на Джавида Пакнехада.
Во время встречи были рассмотрены разные вопросы, касающихся нынешней ситуации в городе Каушаны, проблемы, с которыми сталкивается сообщество беженцев размещенных в данном городе, а также возможности ЦМБ в поддержке местного населения.