You are currently viewing The new Blue Dot is opened daily to support our beneficiaries

The new Blue Dot is opened daily to support our beneficiaries

  • Post author:
  • Post category:CCR
The new Blue Dot recently launched by CCR in partnership with UNHCR-Moldova at the Accommodation Centre for Asylum Seekers is available daily for its beneficiaries. Our colleagues are there to inform, support and assist refugees.
This way, in the special space set up for the little ones, children of different ages, together with their parents, are involved in various educational, developing and supportive activities:
✅ games and learning activities for children
✅ painting and art lessons
✅ Romanian language lessons
✅ emotional counselling and therapy
✅ cultural orientation
✅ employment counselling
✅ information sessions on relevant topics for women
***
Noul Punct Albastru (Blue Dot) inaugurat recent de către CCR în parteneriat cu UNHCR-Moldova în incinta Centrului de cazare pentru solicitanții de azil este deschis zilnic pentru beneficiarii săi. Colegii noștri sunt alături de refugiați pentru a-i informa, sprijini și oferi asistența necesară.
Astfel, în cadrul spațiului special amenajat pentru cei mici, copii de diferite vârste, alături de părinții lor, sunt implicați în diverse activități educative, de dezvoltare și susținere:
✅ jocuri și activități de dezvoltare pentru copii
✅ lecții de pictură și artă
✅ lecții de limbă română
✅ consiliere emoțională și terapie
✅ orientare culturală
✅ consiliere în angajare
✅ sesiuni de informare pe teme de interes pentru femei
***
Новый “Blue Dot” (Синяя Точка), недавно запущенная Центром Милосердия для Беженцев в партнерстве с УВКБ ООН в Молдове в Центре временного размещения лиц, ищущих убежища, ежедневно открыт для своих бенефициаров.
Наши коллеги находятся рядом с беженцами, информируя их, поддерживая и помогая им.
Таким образом, в специально обустроенном для малышей помещении, дети разных возрастов вместе со своими родителями вовлечены в различные образовательные, развивающие и вспомогательные мероприятия:
✅ игры и развивающие занятия для детей
✅ уроки рисования и творчества
✅ уроки румынского языка
✅ психологическое консультирование и терапия
✅ культурная ориентировка
✅ консультирование по вопросам трудоустройства
✅ информационные сессии по темам, представляющим интерес для женщин