You are currently viewing The “Plai Natal” International Art Festival

The “Plai Natal” International Art Festival

  • Post author:
  • Post category:CCR
Festivalul Internațional de Artă “Plai Natal”, organizat de artista de onoare a RM, dna Elena Ter, susținut de Centrul de Caritate pentru Refugiați și UNHCR-Moldova în cadrul inițiativelor de #suport #comunitar a adunat copii talentați din mai multe țări, inclusiv copii refugiați din Siria, Ucraina, Afganistan, etc. pentru a ne reuni prin #artă și #cultură.
Mulțumim primarului general al Mun. Chișinău, dl Ion Ceban și pretorei sectorului Botanica, dna Diana Guba pentru facilitarea evenimentului și toată susținerea!
***
The “Plai Natal” International Art Festival, organized by the honorary artist of the Republic of Moldova, Mrs. Elena Ter, supported by the Charity Centre for Refugees and UNHCR-Moldova within the #community #support initiatives, gathered talented children from many countries, including #refugee children from Syria, Ukraine, Afghanistan, etc., to bring us together through #art and #culture.
We express our gratitude to the general mayor of Mun. Chișinău, Mr. Ion Ceban and the pretor of Botanica district, Ms. Diana Guba for facilitating the event and all the support!
***
Международный фестиваль искусств «Plai Natal», организованный заслуженной артисткой Республики Молдова г-жой Elena Ter при поддержке Центра Милосердия для Беженцев и @UNHCR Moldova в рамках инициатив #поддержки #сообщества, собрал талантливых детей из многих стран, в том числе дети-беженцы из Сирии, Украины, Афганистана и др., чтобы объединить нас через #искусство и #культуру.
Мы хотели бы поблагодарить генерального примара муниципия Кишинэу г-на Иона Чебана и г-жу Претор сектора Ботаника, г-жу Диану Губа за содействие и всю поддержку!