This year’ s GustoHora Festival ended in the village of Hîrbovăț

Festivalul GustoHora din acest an s-a încheiat cu una dintre cele mai călduroase recepții, care a avut loc în satul Hîrbovăț, Anenii Noi.
Împreună cu oameni buni și harnici, conduși de primarul localității, dna Rodica MunteanCroitor, organizatorul evenimentului dl Hincu Igor, directorul CCR dl Djavid Paknehad, localnici împreună cu refugiați din Ucraina, au pregătit diferite bucate tradiționale din diferite culturi.
Autoritățile locale au salutat la eveniment reprezentantul UNHCR-Moldova, dna Olena Kovali. Festivalul gastronomic este realizat cu suportul financiar UNHCR Moldova, în cadrul proiectului Comunity Support Initiative care are drept scop promovarea păcii și prieteniei precum și facilitarea integrării refugiaților în societatea gazdă.
CCR aduce sincere mulțumiri dnei Rodica Muntean Croitor, Centrul de Cultură, Tineret și Sport s. Hîrbovăț, dar și tuturor persoanelor care au participat la organizarea frumosului eveniment gastronomic.
***
This year’ s GustoHora Festival ended with one of the warmest receptions, which took place in the village of Hîrbovăț, Anenii Noi.
Together with good and hardworking people, led by the mayor of the village Mrs. Rodica MunteanCroitor, the organizer of the event Mr. Hincu Igor, the director of CCR Mr. Djavid Paknehad, local population together with refugees from Ukraine prepared traditional dishes from different cultures.
Local authorities welcomed at the event the UNHCR-Moldova representative, Mrs. Olena Kovali. The gastronomic festival was organised with the financial support of UNHCR Moldova within the framework of the Community Support Initiative project, and aims to promote peace, friendship and contribute to the integration of refugees into the host society.
CCR would like to express its appreciation to Mrs. Rodica Muntean Croitor, to the Centrul de Cultură, Tineret și Sport s. Hîrbovăț and to all the people who were involved in the organisation of the beautiful gastronomic event.
***
В этом году фестиваль GustoHora завершился одним из самых теплых приемов, который состоялся в селе Hîrbovăț, Анений Ной.
Вместе с добрыми и трудолюбивыми людьми, во главе с мэром села г-жой Родикой Мунтян Кройтор, организатором мероприятия г-ном Игорем Хинку, директором ЦМБ г-ном Джавидом Пакнехадом, местные жители вместе с беженцами из Украины приготовили традиционные блюда разных культур.
Местные власти приветствовали на мероприятии представителя УВКБ ООН в Молдове, г-жу Елену Ковали. Гастрономический фестиваль был организован при финансовой поддержке УВКБ ООН в Молдове в рамках проекта “Comunity Support Initiative” и имеет целью продвижение мира и дружбы а также способствует интеграции беженцев в принимающее общество.
ЦМБ искренне благодарит Родику Мунтян Кройтор, Centrul de Cultură, Tineret și Sport s. Hîrbovăț и всех людей, которые участвовали в организации прекрасного гастрономического мероприятия.
Previous CCR participated in the Campaign of planting trees in Chisinau city