You are currently viewing Urgent Donation: CCR Provides Wheelchair to Elderly Ukrainian Refugee in Collaboration with Intersos Moldova

Urgent Donation: CCR Provides Wheelchair to Elderly Ukrainian Refugee in Collaboration with Intersos Moldova

  • Post author:
  • Post category:CCR
Donație de urgență
➡️Răspunsurile de urgență conform #necesităților acute individuale ale persoanelor cărora le servim este una din priorități pentru CCR.
🟢 O femeie în etate, refugiată din #Ucraina, a primit în ajutor din partea directorului CCR – dl Djavid Paknehad, un scaun cu rotile, după ce CCR a identificat, în cadrul sesiunilor focus-grup în tandem cu UNHCR-Moldova această nevoie de urgență a persoanei cu nevoi speciale.
🤝 Mulțumim Intersos Moldova pentru receptivitate la sesizarea noastră și susținere la rezolvarea acestui caz la Centrul de Cazare Temporară pentru Solicitanți de Azil al Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne.
***
Emergency donation
➡️Emergency responses according to the individual acute #needs of the people we serve is a one of the priorities for CCR.
🟢 An older woman, a refugee from #Ukraine, received as donation a wheelchair from the director of CCR – Mr. Djavid Paknehad, after our team identified, during its focus-groups with @UNHCR Moldova this urgent need of the person with special needs.
🤝 We thank Intersos Moldova for their responsiveness to our notification and support in solving this case at the Temporary Accommodation Center for Asylum Seekers of the General Inspectorate for Migration of the Ministry of Internal Affairs.
***
Экстренная помощь от ЦМБ
➡️Реагирование на чрезвычайные ситуации в соответствии с индивидуальными острыми #потребностями людей, которых мы обслуживаем, является одним из приоритетов для ЦМБ.
🟢 Пожилая женщина, беженка из #Украины, получила в дар от директора ЦМБ – г-на Джавида Пакнехада, коляску, после того, как наша команда во время своих мероприятий фокус-груп выявила вместе с @UNHCR Moldova эту неотложную потребность человека с особыми потребностями.
🤝 Благодарим Intersos Moldova за отзывчивость и поддержку в решении этого дела в Центре временного размещения лиц, ищущих убежища, Генерального Инспектората по Миграции МВД.