You are currently viewing USA volunteers support refugees in Moldova

USA volunteers support refugees in Moldova

  • Post author:
  • Post category:CCR
Along the years, the Charity Centre for Refugees has hosted volunteers from different countries. In the context of last year’s events, requests from people willing to volunteer within our organisation are becoming more frequent.
We are pleased to introduce you Frank, Elisabeth and Francis, USA citizens, who will be, for a short period of time, part of the CCR team. They deserve all our respect and admiration for their kind decision to dedicate their time, energy and knowledge to provide support in the management of the refugee crisis in the Republic of Moldova.
In its turn, CCR takes the responsibility to provide its volunteers with a multicultural-friendly working environment, giving them the opportunity to be actively involved in various educational, interactive or organisational activities being in direct contact with our beneficiaries.
***
Pe parcursul activității sale CCR a găzduit voluntari din diferite țări. În contextul evenimentelor din ultimul an, solicitările persoanelor dornice de a face voluntariat în cadrul organizației noastre sunt tot mai frecvente.
Suntem bucuroroși să vă facem cunoștință cu Frank, Elisabeth și Francis, cetățeni ai SUA, care vor fi, pe o perioadă scurtă de timp, membri ai echipei CCR. Aceste persoane merită tot respectul și admirația noastră pentru decizia lor benevolă de a dedica timpul, energia și cunoștințele sale pentru a oferi sprijin în gestionarea crizei refugiaților din Republica Moldova.
La rîndul său, CCR își asumă responsabilitatea de a asigura voluntarilor săi un mediu de lucru multicultural-prietenos, oferindu-le posibilitatea să se implice activ în diferite activități educaționale, interactive sau organizatorice fiind în contact nemijlocit cu beneficiarii noștri.
***
За время своей деятельности ЦМБ принимал волонтеров из различных стран. В связи с событиями последнего года запросы от людей, желающих стать волонтерами в нашей организации, становятся все более частыми.
Мы рады представить вам Фрэнка, Элизабет и Фрэнсис, граждан США, которые на короткое время станут частью команды ЦМБ. Эти люди заслуживают всего нашего уважения и восхищения за их добровольное решение посвятить свое время, энергию и знания для оказания поддержки в управлении кризисом беженцев в Молдове.
В свою очередь, мы берем на себя ответственность обеспечить своим волонтерам дружественную мультикультурную рабочую среду, предоставляя им возможность активно участвовать в различных образовательных, интерактивных или организационных мероприятиях, находясь в непосредственном контакте с нашими бенефициарами.