You are currently viewing Visit to Carpineni village, Hincesti district

Visit to Carpineni village, Hincesti district

  • Post author:
  • Post category:CCR
On December the 6th, the CCR team made a field visit to the village of Carpineni, Hincesti district, where were visited two Refugee Accommodation Centres that have opened their doors to host Ukrainians displaced by the war.
During the visit, Charity Centre for Refugees distributed food and personal hygiene vouchers to all refugees in both accommodation centres. Thanks to the financial support of our partners from Germany Help – Hilfe zur Selbsthilfe around 85 people received the cash assistance.
At the same time, the administration of both centres received as a donation sanitary kits coming from external funds raised by CCR in the framework of emergency projects.
***
Pe data de 6 decembrie, echipa CCR a mers într-o deplasare în satul Cărpineni, raionul Hîncești, unde a vizitat două Centre de Acomodare pentru refugiați care și-au deschis ușile pentru a găzdui ucrainenii fugiți din calea războiului.
În cadrul vizitei, CCR a distribuit tichete pentru produse alimentare şi de igienă personală tuturor refugiaţilor din ambele centre de cazare. Datorită susținerii financiare partenerilor noștri din Germania Help – Hilfe zur Selbsthilfe în jur de 85 persoane au beneficiat de ajutorul bănesc.
Totodată, administrația ambelor Centre a primit ca donație seturi sanitare oferite din fondurile externe obţinute de Charity Centre for Refugees, în cadrul proiectelor de urgenţă.
***
6 декабря команда ЦМБ совершила поездку в село Карпинены Хынчешского района, где посетила два Центра размещения беженцев, которые открыли свои двери для украинцев, вынужденных бежать от войны.
Во время своего визита ЦМБ распределил ваучеры на питание и средства личной гигиены всем беженцам проживающих в данных центрах. Благодаря финансовой поддержке наших партнеров из Германии Help – Hilfe zur Selbsthilfe около 85 человек получили денежную помощь.
В то же время администрация обоих центров получила санитарные наборы, из внешних средств, привлеченных Центром Милосердия для Беженцев в рамках проектов, отвечающих на существующий кризис.