You are currently viewing Visit to Causeni Mayoralty

Visit to Causeni Mayoralty

  • Post author:
  • Post category:CCR
Since the very beginning, the city of Causeni and its residents have hosted a large number of Ukrainian refugees, reason why CCR closely cooperates with the local public administration.
In this regard, during the visit to Causeni a joint meeting took place between the Mayor of Causeni, Mr. Anatolii Dontu, the UNHCR-Moldova representative, Mrs. Olena Koval and the Director of the CCR, Mr. Djavid Paknehad, in order to analyse the current urgent needs of the refugee and local communities.
Thanks to professional and responsive people, such as the team members of Causeni Mayoralty, we manage to reach as many as possible refugees hosted in the regions, offering them, with joint efforts, a more comfortable life and decent living conditions.
***
Orașul Căușeni, împreună cu locuitorii săi, de la bun început, au găzduit un număr mare de refugiați Ucraineni, fapt pentru care CCR menține relații strînse de colaborare cu administrația publică locală.
În acest sens, în cadrul vizitei la Căușeni a avut loc o întîlnire comună între Primarul de Căușeni, dl. Anatolii Donțu, reprezentanta UNHCR-Moldova, dna Olena Koval și directorul CCR, dl. Djavid Paknehad, cu scopul de a analiza necesitățile stringente ale comunității de refugiați și a celei locale.
Datorită oamenilor profesioniști și receptivi, precum cei din echipa Primăriei Căușeni, noi reușim să ajungem la un număr cît mai mare de refugiați din regiuni, oferindu-le, cu eforturi comune, o existență mai ușoară și condiții decente de trai.
***
Город Каушаны вместе со своими жителями, с самого начала приняли значительное количество украинских беженцев, в связи с чем ЦМБ поддерживает тесное сотрудничество с местными властями.
Таким образом, во время визита в Каушаны состоялась совместная встреча между мэром Каушан г-ном Анатолием Донцу, представителем УВКБ ООН г-жой Еленой Коваль и директором ЦМБ г-ном Джавидом Пакнехадом, с целью выявления существующих потребностей беженцев и местного сообщества.
Благодаря профессиональным и отзывчивым людям, таким как сотрудники мэрии Кэушень, нам удается охватить как можно больше беженцев, находящихся в регионах, и помочь им совместными усилиями обрести более комфортную жизнь и достойные условия проживания.