You are currently viewing Visit to the municipality of Ungheni

Visit to the municipality of Ungheni

  • Post author:
  • Post category:CCR
Within the assessment visit to the municipality of Ungheni we reached around 160 refugees from Ukraine, including those living in the Temporary Placement Center for refugees.
From external funds raised by CCR, we managed to distribute vouchers for food and basic hygiene products.
Such field visits are first of all an efficient tool to obtain valuable insights regarding the integration of refugees from the first source and prepare a tailored response.
***
În timpul vizitei în municipiul Ungheni am reușit să ajungem la aproximativ 160 refugiați din Ucraina, inclusiv cei care locuiesc în Centrul de Plasament Temporar pentru refugiați.
Din fondurile externe adunate de CCR, am distribuit tichete pentru alimente și produse de igienă personală.
Asemenea vizite în teren în regiunile Moldovei sunt în primul rând un instrument eficient pentru a obține informații valoroase cu privire la integrarea refugiaților din prima sursă și a pregăti un răspuns ajustat nevoilor identificate.
***
Во время визита в Унгенский муниципалитет нам удалось встретиться примерно с 160 беженцами из Украины, в том числе проживающими в Центре временного размещения для беженцев.
Из внешних средств, собранных ЦМБ, мы раздали ваучеры на продукты питания и основные средства гигиены.
Такого рода выезды в регионы Молдовы прежде всего, являются эффективным инструментом для получения ценной информации об интеграции беженцев из первых источников для подготовки плана действий в соответствии с выявленными потребностями.