You are currently viewing Voluntary blood donation at CCR

Voluntary blood donation at CCR

  • Post author:
  • Post category:CCR
As a continuation of the events dedicated to World #Refugee #Day, the Charity Centre for Refugees, with the support of UNHCR-Moldova and in partnership with the National Blood Transfusion Centre of Moldova organized today, 19 June 2023, a voluntary #blood donation campaign with the message “#Donate blood! Save Life!”.
Around 100 #refugees from Ukraine, Syria, Morocco, Afghanistan, Tajikistan, Turkey and other countries mobilized for the noble cause, as a sign of #gratitude to the people who generously hosted them.
We were honoured by the presence of Mrs. Francesca Bonelli, the representative of the UN Refugee Agency in the Republic of Moldova and the Director of the General Inspectorate for Migration Mr. Mihail Voda, who joined the donation campaign as a sign of #solidarity with the refugee community.
The Director of the CCR, Mr. Djavid Paknehad, would like to express his sincere appreciation to the team of doctors of the National Transfusion Centre for their hard work and to all donors for their involvement and kind gesture of generosity.
***
În continuitatea evenimentelor dedicate #Zilei Mondiale a #Refugiaților, Centrul de Caritate pentru Refugiați, cu suportul UNHCR-Moldova și în parteneriat cu Centrul Național de Transfuzie a Sângelui din Moldova a organizat astăzi, 19 Iunie 2023, o campanie de #donare voluntară de sânge, cu mesajul “Donează sânge! Salvează o viață!”.
În jur de 100 de #refugiați din Ucraina, Syria, Maroc, Afganistan, Tadjikistan, Turcia ș.a. s-au mobilizat pentru cauza nobilă, în semn de recunoștință față de poporul care i-a găzduit cu generozitate.
Am fost onorați de prezența dnei Francesca Bonelli, reprezentanta Agenției ONU pentru Refugiați în Republica Moldova și a Directorului Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne dl Mihail Vodă, care s-au alăturat campaniei de donare în semn de #solidaritate cu comunitatea de refugiați.
Pe această cale directorul CCR, dl Djavid Paknehad, aduce sincere #mulțumiri echipei de medici ai Centrului Național de Transfuzie pentru munca colosală depusă precum și tuturor donatorilor pentru implicare și gestul mărinimos de caritate.
***
В продолжение мероприятий, посвященных Всемирному Дню Беженцев, Центр Милосердия для Беженцев при поддержке УВКБ ООН в Молдове и в партнерстве с Национальным центром переливания крови Молдовы организовал сегодня, 19 июня 2023 года, кампанию по добровольной #сдаче #крови с призывом “Сдай кровь! #Спаси жизнь!”.
Около 100 беженцев из Украины, Сирии, Марокко, Афганистана, Таджикистана, Турции и др. решили присоединиться к благородному делу в знак благодарности людям, которые великодушно их приютили.
Для нас было честью присутствие г-жи Франчески Бонелли, представителя Агентства ООН по делам беженцев в Республике Молдова, и директора Генерального Инспектората по Миграции г-на Михаила Воды, которые присоединились к благотворительной кампании в знак #солидарности с сообществом беженцев.
Директор ЦМБ г-н Джавид Пакнехад хотел бы выразить искреннюю #благодарность команде врачей Национального Центра переливания #крови за их тяжелый труд и всем донорам за их участие и великодушный жест благородства.