You are currently viewing We Are Not Alone

We Are Not Alone

  • Post author:
  • Post category:CCR
With almost 40 years of experience in relief and self-reliance assistance to the people affected by various crises all over the world, International Medical Corps – a global humanitarian organization – was one of the first responders from the international community that supported Charity Centre for Refugees in the implementation of the project “Ukraine Emergency Response – hygiene and sanitation” in the Republic of Moldova in 2022, through which:
✅ we facilitated access to nutritious and safe food and water, as well as hygiene products for individual needs of 1700 Ukrainian people;
✅ we managed to support 80 refugee accommodation centres and representatives of the host community throughout the country with sanitation kits to ensure that they stay safe and healthy during the emergency;
✅ we provided 22 refugee accommodation centres and local communities with household equipment to improve housing conditions and meet their basic needs for living in dignity.
We are grateful to our partners at International Medical Corps for staying close to us and the refugee community in the Republic of Moldova!
***
Având aproape 40 de ani de experiență în asistență și suport a persoanelor afectate de diverse crize din întreaga lume, International Medical Corps – o organizație umanitară globală, a fost unul dintre primii susținători din partea comunității internaționale care a sprijinit Centrul de Caritate pentru Refugiați în implementarea proiectului „Răspunsul de urgență la criza din Ucraina – igienă și salubritate” în Republica Moldova în 2022, prin care:
✅ am facilitat accesul la hrană nutritivă și apă sigură, precum și la produse de igienă pentru nevoile individuale a 1700 de ucraineni;
✅ am reușit să sprijinim 80 de centre de cazare pentru refugiați și reprezentanți ai comunității gazdă din toată țara cu truse de salubritate pentru a-i menține sănătoși și în siguranță în timpul situației de urgență;
✅ am sprijinit 22 centre de cazare pentru refugiați și comunități locale cu echipamente de uz casnic pentru a îmbunătăți capacitatea de găzduire și a le suplini nevoile pentru un trai decent.
Le suntem recunoscători partenerilor noștri de la International Medical Corps pentru că au fost aproape de noi și de comunitatea de refugiați în Republica Moldova!
***
Международная гуманитарная организация International Medical Corps, имеющая почти 40-летний опыт помощи людям, пострадавшим от кризисов во всем мире, была одним из первых откликнувшихся представителей международного сообщества, поддержавших Центр Милосердия для Беженцев в реализации проекта «Экстренное реагирование на кризис беженцев из Украины – гигиена и санитария» в Республике Молдова в 2022, благодаря которому мы сумели:
✅ улучшить доступ к питательной еде и безопасной воде, а также средствам гигиены для индивидуальных нужд 1700 украинцев;
✅ помочь 80 центров размещения беженцев и представителей принимающего сообщества по всей стране санитарно-гигиеническими наборами, чтобы обеспечить их безопасность и здоровье во время чрезвычайной ситуации;
✅ поддержать 22 центра размещения беженцев и представителей принимающего сообщества бытовой техникой, чтобы улучшить условья жилья и дополнить основные нужды для достойного проживания.
Мы благодарны нашим пертнерам из International Medical Corps за то, что они были рядом с нами и сообществом беженцев в Республике Молдова!