You are currently viewing Winter Charity Bazaar 2022

Winter Charity Bazaar 2022

  • Post author:
  • Post category:CCR
Cea de-a 24-a ediție a Târgului de Caritate de Crăciun, organizat de Clubul Internațional al Femeilor din Moldova în parteneriat cu Ambasadele şi Organizațiile Internaționale din RM, a avut loc duminică, 4 decembrie, la Muzeul Național de Istorie.
Charity Centre for Refugees în parteneriat cu UNHCR-Moldova, a expus și a comercializat picturi și articole handmade, confecționate de copii și maturi refugiați din Ucraina și din alte țări, în timpul masterclass-urilor organizate de colegii noștri.
Echipa CCR, împreună cu Directorul Dl. Djavid Paknehad, a primit cu drag oaspeți importanți precum dna Francesca Bonelli, Reprezentanta UNHCR în Moldova, dna. Maria Marinuță și dna Olesia Shevchenko – Președinți ai Clubului Internațional al Femeilor din Moldova, și alții.
Fondurile colectate în urma acestei ediții vor fi donate pentru procurarea de echipament oftalmologic necesar Spitalului Clinic Republican pentru Copii Emilian Coțaga.
***
The 24th edition of the Winter Charity Bazaar, organized by the International Women’s Club of Moldova in partnership with the Embassies and International Organizations from Moldova, took place Sunday, December 4, at the National History Museum.
The Charity Centre for Refugees, in partnership with UNHCR-Moldova, exhibited and commercialized paintings and handmade items made by refugee children and adults from Ukraine and other countries during masterclasses held by our colleagues.
The CCR team, together with the Director Mr. Djavid Paknehad, were happy to welcome important guests such as Ms. Francesca Bonelli, UNHCR Representative in Moldova, Ms. Maria Marinuta and Ms. Olesia Shevchenko – Presidents of the International Women‘s Club of Moldova, and others.
The collected money from this edition will be donated to purchase ophthalmological equipment for the Republican Children’s Hospital Emilian Cotaga.
***
Воскресенье, 4 декабря, в Национальном Историческом Музее состоялся 24-й Международный Благотворительный Базар, организован Международным женским клубом Молдовы в партнерстве с Посольствами, аккредитованными в Молдове, и международными организациями.
Центр Милосердия для Беженцев, в партнерстве с УВКБ ООН в Молдове организовал выставку-продажу картин и изделий ручной работы, сделанных детьми и взрослыми беженцами из Украины и других стран во время мастер-классов, организованных нашими коллегами.
Команда ЦМБ вместе с директором г-ном Джавидом Пакнехадом были рады визиту важных гостей, таких как г-жа Франческа Бонелли, представитель УВКБ ООН в Молдове, г-жа Мария Маринуца и г-жа Олеся Шевченко – президенты Международного женского клуба Молдовы, и другие.
Собранные средства будут направлены на приобретение офтальмологического оборудования для Республиканской детской больницы имени Эмилиана Коцага.