You are currently viewing Women’s Day celebration at the TAC

Women’s Day celebration at the TAC

  • Post author:
  • Post category:CCR
A woman is a whole universe, a human being who fulfils various roles such as mother, sister, friend, grandmother, wife. The power of a woman can be surprising, she dedicates all her efforts to provide protection, love and warmth. A lot of courage and strength demonstrated the women who, carrying their children and holding a suitcase, were forced to leave their country and to start a new life far away from home.
With a view to bring a little joy and a smile on their faces, the Charity Centre for Refugees organised a special event dedicated to the ladies and girls who are hosted at the Temporary Accommodation Centre for Asylum Seekers of the General Inspectorate for Migration of the MIA, in the context of the International Women’s Day.
Every woman and girl present at the event received a gift from the CCR, together with the warmest and most sincere greetings from the Director of the CCR, the representatives of UNHCR-Moldova, of the General Inspectorate for Migration and of the administration of the Accommodation Centre.
***
Femeia este un univers întreg, o ființă care îndeplinește roluri diverse precum: mamă, soră, prietenă, bunică, soţie. Puterea unei femei poate fi surprinzătoare, ea se dedică cu toată silința sa pentru a oferi protecție, iubire și căldură. De mult curaj şi putere au dat dovadă femeile care, cu copii în braţe şi o valiză, au fost nevoite să – şi părăsească ţara şi să înceapă o viaţă nouă departe de casă.
Pentru a aduce un strop de bucurie şi un zîmbet pe chipul lor, Centrul de Caritate pentru Refugiaţi a organizat un eveniment deosebit, dedicat doamnelor şi domniţelor găzduite la Centrul de Cazare Temporară pentru Solicitanţi de Azil al Inspectoratului General pentru Migraţie al MAI, în contextul frumoasei sărbători de 8 Martie.
Fiecare femeie şi fetiţă din sală s-a bucurat de un cadou din partea CCR, însoţit de cele mai calde şi sincere urări adresate de către Directorul CCR, de reprezentanţii UNHCR Moldova, Inspectoratului General pentru Migraţie şi al administraţiei Centrului de cazare.
***
Женщина – это целая вселенная, создание, выполняющее различные роли, такие как мать, сестра, друг, бабушка, жена. Сила женщины может удивлять, она отдает всю себя, чтобы обеспечить защиту, любовь и тепло. Много мужества и силы проявили женщины, которые с детьми на руках и чемоданом вынуждены были покинуть страну и начать новую жизнь вдали от дома.
Чтобы принести немного радости и улыбок на их лица, Центр Милосердия для Беженцев организовал специальное мероприятие, посвященное женщинам и девушкам, которые находятся в Центре временного размещения лиц, ищущих убежище, Генерального Инспектората по Миграции МВД, в рамках прекрасного праздника 8 Марта.
Каждая женщина и девушка в зале получила подарок от ЦМБ, с самыми теплыми и искренними пожеланиями от директора ЦМБ, представителей УВКБ ООН в Молдове, Генерального Инспектората по Миграции и администрации Центра проживания.