You are currently viewing World Refugee Day celebrated in Balti

World Refugee Day celebrated in Balti

  • Post author:
  • Post category:CCR
The team of the Charity Centre for Refugees alongside UNHCR-Moldova went in the heart of the northern capital of Moldova, in the city of #Balti, to take part at the series of events dedicated to World #Refugee #Day, held both in Chisinau and in other regions of the country.
We follow the same goal to raise #awareness and respect for #diversity, but also to honour the entire refugee community in Moldova and around the world.
***
Echipa Centrului de Caritate pentru Refugiați alături de UNHCR-Moldova s-a deplasat în inima capitalei de Nord a Moldovei, în orașul Bălți, pentru a participa la seria de evenimente consecrate #Zilei Mondiale a #Refugiaților, desfășurate atît în Chișinău cît și în alte regiuni ale țării.
Avem același scop de a promova cunoașterea și #respectarea #diversității, dar și de a onora întreaga #comunitate de refugiați din Republica Moldova și de pe glob.
***
Команда Центра Милосердия для Беженцев вместе с УВКБ ООН Молдова приняли  участие в самом сердце северной столицы Молдовы, в городе #Бельцы, в серии мероприятий, посвященных Всемирному #Дню #Беженцев, проводимых как в Кишиневе, так и в других регионах страны.
Мы стремимся к одной цели, чтобы способствовать повышению уровня осведомленности и #уважения к #разнообразию, а также выразить почтение всему #сообществу #беженцев в Молдове и во всем мире.