CCR

Azil în Moldova

Azil in moldova

Moldova este o țară mică, care primește mult mai puține cereri de azil decât vecinii săi: 75 de cereri în 2017, 115 în 2018, 118 în 2019, 86 în 2020.

FAQ

Este o persoană care și-a părăsit țara și cere să fie recunoscută ca refugiat sau beneficiar al protecției umanitare într-o altă țară. Niciun solicitant de azil nu poate fi întors la frontieră. Poate lucra pe toată durata cererii sale de azil. Termenele pot varia de la câteva luni la câțiva ani.

După cererea de azil, solicitanții sunt ajutați de un avocat care le va pleda cazul în instanță. Dacă cererea lor este respinsă, solicitanții pot contesta.

Conform Legii privind azilul nr. 270-XVI din 18.12.2008 a Republicii Moldova, un solicitant de azil străin sau apatrid poate fi recunoscut ca refugiat dacă îndeplinește cel puțin unul dintre criteriile stabilite de Convenția de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaților. Oricine care poate dovedi că riscă să fie persecutat în cazul întoarcerii în țara de origine din cauza:

  • Religiei sale
  • Etniei sale
  • Naționalității sale
  • Apartenenței la un grup social sau politic

O persoană poate primi statutul de beneficiar al protecției umanitare dacă nu îndeplinește condițiile pentru a fi refugiat, dar dacă există un risc real și dovedit în cazul întoarcerii în țară. Articolul 45 din Legea privind azilul din 2008 a Republicii Moldova prevede:

„Se înțelege prin risc grav prezența uneia dintre următoarele situații:

A serious risk is understood to mean the presence of one of the following situations:

  • Existența unei condamnări la moarte sau a unei amenințări de executare
  • Tortură, tratament sau pedeapsă inumană sau degradantă aplicate solicitantului în țara sa de origine
  • Amenințare gravă și individuală pentru viața civilă din motive de violență generalizată în situații de conflict armat internațional sau intern