Beneficiarii noștri

Țările de origine ale beneficiarilor noștri (solicitanți de azil, refugiați, beneficiari ai protecției umanitare)

Cine este un solicitant de azil?

Este o persoană care și-a părăsit țara și cere să fie recunoscută ca refugiat sau beneficiar al protecției umanitare într-o altă țară. Niciun solicitant de azil nu poate fi întors la frontieră. Poate lucra pe toată durata cererii sale de azil. Termenele pot varia de la câteva luni la câțiva ani.

Moldova este o țară mică, care primește mult mai puține cereri de azil decât vecinii săi: 75 de cereri în 2017, 115 în 2018, 118 în 2019, 86 în 2020.

După cererea de azil, solicitanții sunt ajutați de un avocat care le va pleda cazul în instanță. Dacă cererea lor este respinsă, solicitanții pot contesta.

Cine este un refugiat?

Conform Legii privind azilul nr. 270-XVI din 18.12.2008 a Republicii Moldova, un solicitant de azil străin sau apatrid poate fi recunoscut ca refugiat dacă îndeplinește cel puțin unul dintre criteriile stabilite de Convenția de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaților. Oricine care poate dovedi că riscă să fie persecutat în cazul întoarcerii în țara de origine din cauza:

Statutul de refugiat este acordat pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea ca documentul să fie prelungit.

 

Cine este un beneficiar al protecției umanitare?

O persoană poate primi statutul de beneficiar al protecției umanitare dacă nu îndeplinește condițiile pentru a fi refugiat, dar dacă există un risc real și dovedit în cazul întoarcerii în țară. Articolul 45 din Legea privind azilul din 2008 a Republicii Moldova prevede:

„Se înțelege prin risc grav prezența uneia dintre următoarele situații:

Together to help the world better!

Dezvoltare și mentenanță, compania:

„Acest site a fost reînnoit în cadrul Proiectului UN Women cu suportul financiar al Suediei.”

Copyright © 2021 Charity Centre for Refugees - Developed and Powered by MiniCode