CCR

2008- 2010

Consolidarea sprijinului legal și social pentru solicitanții de azil și refugiații din Moldova

În 2008-2010 Centrul de Caritate pentru Refugiați (CCR) a fost organizația de implementare în cadrul proiectului MATRA. Scopul CCR era de a implementa activități care să faciliteze integrarea refugiaților și a solicitanților de azil în țara gazdă.
CCR fiind una dintre cele patru organizații de implementare din Moldova a fost responsabil de:

1) Gestionarea activităților proiectului coordonate de CCR, inclusiv orientarea socio-culturală pentru noii-veniți;

2) Contribuirea la activități comune, inclusiv dezvoltarea unei viziuni comune și împărțirea sarcinilor, broșură despre drepturile și obligațiile solicitanților de azil și refugiați, site-ul web, dezvoltarea politicii și selecției voluntarilor, formarea și îndrumarea pentru voluntari, sistemul comun de gestionare a cazurilor;

3) Participarea și contribuția la instruiri și ateliere;

4) Comunicarea cu Direcția pentru Refugiați de la Biroul Migrație și Azil și cu părțile interesate naționale și regionale;

5) asistarea la evaluarea finală a proiectului.