You are currently viewing Soprano Mariana Bulicanu visited Charity Centre for Refugees

Soprano Mariana Bulicanu visited Charity Centre for Refugees

  • Post author:
  • Post category:CCR
Soprana Mariana Bulicanu a vizitat Centrul de Caritate pentru Refugiati și s-a întâlnit cu un grup de femei refugiate și copii, aducând lumină și căldură într-un cerc restrâns și plin de suflet.
Pe fundal de muzică simfonică, Mariana și-a împărtășit experiența de artistă, ne-a vorbit despre dificultăți și succese, despre cît de provocator este să combini rolul de mamă, de femeie social-activă și artistă, dar și și-a exprimat empatia și solidaritatea față de femeile refugiate, nu doar din Ucraina, dar și din toată lumea care au fost nevoite să fugă din țara lor.
Împreună cu Rotary E-Club of Moldova International, Republic of Moldova, artista a adus daruri copiilor si femeilor.
Aducem cele mai călduroase mulțumiri și recunoștință pentru atenția și suportul acordate comunității de refugiați în Moldova!
***
Soprano Mariana Bulicanu visited Charity Centre for Refugees and met with a group of refugee women and children, bringing light and warmth into a small and soulful circle.
Under a backdrop of symphonic music, Mariana shared her experience as an artist, spoke about difficulties and successes, about how challenging it is to combine the role of a mother, a socially active woman and an artist, but also expressed her empathy and solidarity with refugee women, not only from Ukraine, but from all over the world who were forced to flee their country.
Together with Rotary E-Club of Moldova International, Republic of Moldova, the artist brought gifts to children and women.
We bring the warmest thanks and gratitude for the attention and support given to the refugee community in Moldova!
***
Сопрано Марьяна Буликану посетила Центр Милосердия для Беженцев и встретилась с группой женщин и детей из числа беженцев, привнеся свет и тепло в небольшой и душевный круг.
На фоне симфонической музыки, Марьяна поделилась своим творческим опытом, рассказала о трудностях и успехах, о том, как сложно совмещать роль матери, социально активной женщины и артистки, а также выразила сочувствие и солидарность женщинами-беженкам не только из Украины, но и со всего мира, которые были вынуждены покинуть свою страну.
Вместе с rotaryeclubmoldova артист принес подарки детям и женщинам.
Приносим самую теплую и искреннюю благодарность за внимание и поддержку, оказанную сообществу беженцев в Молдове!