31 Ukrainian refugees graduated the vocational courses

31 Ukrainian refugees received #diplomas for completing #vocational courses
The Charity Centre for Refugees, in partnership with UNHCR-Moldova and in collaboration with the school Insula Sperantelor from Chisinau, continues to empower people who have fled war by offering them new employment opportunities and the possibility to become professionally fulfilled.
The Director of the CCR, Mr Djavid Paknehad, participated in the handing over of diplomas to the recent graduates, expressing his confidence that the new #qualifications obtained in the fields of bakery, manicure, hairdresser and make-up artist will open up new horizons and will contribute equally to their #integration into the host society.
We wish all graduates much success in achieving their goals and we are grateful to the Insula Sperantelor administration for their dedication and longstanding partnership.
***
31 de persoane refugiate din #Ucraina au primit diplome de absolvire a cursurilor #vocaționale
Centrul de Caritate pentru Refugiați, în parteneriat cu UNHCR-Moldova și în colaborare cu școala Insula Sperantelor din Chișinău, continuă să împuternicească oameni care au fugit din calea războiului, oferindu-le noi #oportunități de angajare și posibilitatea de a se realiza pe plan profesional.
Directorul CCR, dl Djavid Paknehad, a participat la înmînarea diplomelor proaspeților absolvenți exprimîndu-și încrederea că noile calificări obținute în domeniile cofetar, manichiuristă, frizer și make-up artist vor deschide noi orizonturi contribuind la fel la integrarea acestora în societatea gazdă.
Dorim mult succes absolvenților în realizarea scopurilor propuse și aducem mulțumiri administrației Insula Speranțelor pentru dedicație și parteneriatul de lungă durată.
***
31 человек из числа #беженцев из #Украины получили дипломы по окончанию #профессиональных курсов
Центр Милосердия для Беженцев, в партнерстве с УВКБ ООН в Молдове и в сотрудничестве со школой Insula Sperantelor из Кишинева, продолжает расширять возможности людей, спасающихся от войны, предоставляя им новые #возможности трудоустройства и возможность профессионального роста.
Директор ЦМБ, г-н Джавид Пакнехад, присутствовал на вручении дипломов новым #выпускникам, выразив уверенность в том, что новые полученные навыки в области кондитера, маникюрши, парикмахера и визажиста откроют перед ними новые горизонты и внесут вклад в процесс их #интеграции в принимающее общество.
Мы желаем выпускникам успехов в достижении их целей и благодарим администрацию “Insula Speranțelor” за их преданность делу и многолетнее партнерство.
Previous Supporting the most vulnerable persons with vouchers for food and hygiene