You are currently viewing CCR and Intersos support Roma Refugee Community in Moldova

CCR and Intersos support Roma Refugee Community in Moldova

  • Post author:
  • Post category:CCR
In the framework of the Community Support Initiatives project funded by UNHCR-Moldova, the Charity Centre for Refugees supports Intersos Moldova in the implementation of the project “Roma Refugee Community from Ukraine and hosting Roma community in Moldova”. In this regard the Director of the CCR, Mr. Djavid Paknehad and the Head of Mission of Intersos Moldova, Mr. Marco Buono, signed a cooperation agreement.
The project aims to facilitate access to information for the Roma refugee community in Moldova regarding the rights of refugees and the temporary protection procedure, by ensuring the translation in Roma language of the relevant normative documents as well as the distribution of information through the production of radio and video broadcasts in Roma language.
Access to information is a right and we wish that all the people from the refugee community receive reliable and up-to-date information.
***
În cadrul proiectului Community Support Initiatives finanțat de UNHCR-Moldova, CCR sprijină Intersos Moldova în implementarea proiectului ”Comunitatea romilor din Ucraina și comunitatea gazdă a romilor din Moldova”. În acest sens Directorul CCR, dl Djavid Paknehad și Șeful de misiune Intersos Moldova, dl Marco Buono, au semnat un acord de colaborare.
Proiectul urmărește să faciliteze accesul la informație pentru comunitatea romilor ucraineni din Moldova, cu privire la drepturile refugiaților și la procedura de obținere a protecției temporare, prin asigurarea traducerii în limba romani a actelor normative de rigoare precum și distribuirea informației prin producția de emisiuni radio și video în limba romă.
Accesul la informație este un drept iar noi ne dorim ca toate persoanele din comunitatea de refugiați să dispună de informație veridică și actuală.
***
В рамках проекта “Инициативы по поддержке сообщества”, финансируемого УВКБ ООН в Молдове, Центр Милосердия для Беженцев поддерживает Интерсос Молдова в осуществлении проекта ” Община ромов-беженцев из Украины и принимающая община ромов в Молдове”. В связи с этим директор ЦМБ, г-н Джавид Пакнехад и глава миссии “Интерсос Молдова”, г-н Марко Буоно, подписали соглашение о сотрудничестве.
Проект направлен на обеспечение доступной информации для ромской общины беженцев в Молдове относительно прав беженцев и процедуре получения временной защиты, путем осуществления перевода на ромский язык соответствующих нормативно-правовых документов, а также распространения информации посредством выпуска радио- и видеопередач на языке ромов.
Доступ к информации – это право человека и мы хотим, чтобы каждый из сообщества беженцев получал достоверную и актуальную информации.