You are currently viewing CCR Director attended an open lesson at ULIM

CCR Director attended an open lesson at ULIM

  • Post author:
  • Post category:CCR
Pe 17 noiembrie 2022, Directorul CCR, dl Djavid Paknehad a fost invitat la ULIM (Universitatea Liberă Internațională din Moldova) pentru o lecție deschisă cu studenții Master anul I de la Specialitatea Diplomaţie, Securitate, Business şi Comunicare.
Lecția a fost dedicată tematicii „Islamul. Viața unui afgan musulman care trăiește în Moldova ortodoxă” în cadrul disciplinei „Religie, diplomație și securitate”.
***
On November 17, 2022, the director of CCR, Mr. Djavid Paknehad, was invited to ULIM (Free International University of Moldova) for an open lesson with the first-year Master students from the Diplomacy, Security, Business and Communication Specialty.
The lesson was dedicated to the theme “Islam. The life of a Muslim Afghan living in Orthodox Moldova” within the discipline “Religion, diplomacy and security”.
***
17 ноября 2022 года директор ЦМБ г-н Djavid Paknehad был приглашен в Международный Независимый Университет Молдовы ”ULIM” на открытый урок с первокурсниками магистратуры по специальности «Дипломатия, безопасность, бизнес и коммуникации».
Урок был посвящен теме «Ислам. Жизнь афганца-мусульманина, проживающего в православной Молдове» по дисциплине «Религия, дипломатия и безопасность».