You are currently viewing Informative session dedicated to the elimination of gender-based violence

Informative session dedicated to the elimination of gender-based violence

  • Post author:
  • Post category:CCR
Traditionally, Charity Centre for Refugees has joined the annual United Nations campaign “16 Days of Activism against Gender-Based Violence” under the global theme of 2022: “Unite through Activism to end Violence against Women and Girls”, marked annually from 25 November to 10 December.
On this occasion, at the Blue Dot premises located at the Temporary Accommodation Centre for Asylum Seekers of the Biroul Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne, the CCR team organised an informative session dedicated to the elimination of gender-based violence for a group of 15 refugee women from Ukraine. The basic purpose of this activity was to prevent and eliminate violence against women but also to raise awareness that violence is a crime.
Together we are creating a world where girls and women feel safe.
***
Centrul de Caritate pentru Refugiaţi s-a alăturat, și în acest an, Campaniei Organizației Națiunilor Unite „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, sub tema globală din 2022: „Uniți prin activism pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor”, marcată anual în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie.
Cu această ocazie, la sediul Blue Dot de la Centrul de Cazare pentru Solicitanţi de Azil al Biroul Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne, echipa CCR a organizat un seminar informativ dedicat eliminării violenţei în bază de gen pentru un grup de 15 femei refugiate din Ucraina. Scopul de bază al acestei activităţi a fost prevenirea şi eliminarea violenţei împotriva femeilor dar şi sporirea gradului de conștientizare a faptului că violența este o crimă.
Împreună creăm o lume în care fetele şi femeile se simt în siguranţă.
***
Центр Милосердия для Беженцев в этом году вновь присоединился к кампании ООН “16 дней активных действий против гендерного насилия” под глобальной темой 2022 года: “Объединимся активными действиями, чтобы покончить с насилием в отношении женщин и девочек”, которая ежегодно проводится с 25 ноября по 10 декабря.
В связи с этим, в помещении ” Blue Dot” Центра размещения лиц, ищущих убежище, при Бюро по Миграции и Убежищу команда ЦМБ организовала информационный #семинар на тему устранения гендерного насилия, для группы из 15 женщин-беженцев из Украины. Основной целью этого мероприятия было предотвращение и искоренение насилия в отношении женщин, а также повышение осведомленности о том, что насилие – это преступление.
Вместе мы создаем мир, в котором девочки и женщины чувствуют себя в безопасности.