You are currently viewing Informative session on vocational training courses

Informative session on vocational training courses

  • Post author:
  • Post category:CCR
A group of women from Ukraine participated today in an informative session and applied for the vocational training courses organised in the framework of the UNHCR-Moldova-funded vocational empowerment of refugee women project, implemented by Charity Centre for Refugees. The CCR Director, Mr. Djavid Paknehad underlined how important it is to obtain new skills and a diploma that will open new doors and new opportunities in professional reintegration.
Courses in the beauty field, computing and accounting will be held at the “Insula Sperantelor” vocational school in Chisinau, , thus offering the possibility to women who were forced to leave their native country to become economically independent in a new society.
***
Un grup de femei din Ucraina a participat astăzi la o sesiune informativă și s-au înregistrat la cursurile profesionale organizate în cadrul proiectului de abilitare vocațională a femeilor refugiate, finanțat de către UNHCR-Moldova și implementat de Centrul de Caritate pentru Refugiați. Directorul CCR, dn Djavid Paknehad, a subliniat importanța obținerii unor noi abilități dar și a unei diplome care va deschide noi uși și oportunități în realizarea profesională.
Cursurile în domeniul frumuseții, calculator sau contabilitate vor fi desfășurate la școala „Insula Speranțelor„ din Chișinău, oferind posibilitatea femeilor care au fost forțate să părăsească țara natală de a deveni independente economic într-o nouă societate.
***
Группа женщин из Украины приняла сегодня участие в информационной сессии и зарегистрировались на курсы профессионального обучения, организованными в рамках проекта УВКБ ООН для расширения профессиональных возможностей женщин беженок, который осуществляется Центром Милосердия для Беженцев. Директор ЦМБ, г-н Джавид Пакнехад подчеркнул важность приобретения новых навыков и получения диплома, который откроет новые двери и новые возможности в профессиональном развитии.
Курсы в области красоты, информатики или бухгалтерского учета будут проводиться в школе “Insula Sperantelor” в Кишиневе, предоставляя женщинам, которые были вынуждены покинуть свою родину, возможность стать экономически независимыми в новом обществе.