You are currently viewing The official opening of the multimedia centre in Edinet city

The official opening of the multimedia centre in Edinet city

  • Post author:
  • Post category:CCR
The 20th of December 2022, in the city of Edinet, at the “V. Suhomlinskii” high school, took place the official opening of a multimedia centre, technically equipped within the Community Support Initiatives project, successfully implemented with the financial support of UNHCR-Moldova and coordinated by Charity Centre for Refugees.
Pupils, refugee children and teaching staff can now enjoy a multi-purpose room with Internet access, equipped with a smartboard, projector, laptops, loudspeakers, printer and other modern accessories.
The event was attended by UNHCR and CCR team members, representatives of the Education Department of the Edinet District Council as well as the Vice-Mayor of Edinet.
CCR would like to express its sincere appreciation to the Director Mrs. Kurleantseva Olga and all those involved in the organization for a very warm and creative reception.
***
La data de 20 Decembrie 2022, în orașul Edineț, în incinta liceului ”V. Suhomlinskii”a fost organizată deschiderea oficială a unui centru multimedia, dotat tehnic în cadrul proiectului Community Support Initiatives, realizat cu susținerea financiară a UNHCR-Moldova, fiind coordonat de Centrul de Caritate pentru Refugiați.
Elevii liceului, copiii refugiați din regiune dar și cadrele didactice se pot bucura acum de o sală multifuncțională cu acces la rețeaua Internet, dotată cu o tablă smartdesk, proiector, laptopuri, boxe, printer și alte accesorii moderne.
La eveniment au fost invitați membrii echipei UNHCR și CCR, reprezentanți ai Direcției Educație a consiliului Raional Edineț precum și vice primarul orașului Edineț.
CCR aduce sincere mulțumiri dnei Director Kurleantseva Olga și tuturor celor implicați în organizare pentru o recepție foarte călduroasă și creativă.
***
20 Декабря 2022 г. , в городе Единец, в лицее имени “В. Сухомлинского” состоялась официальное открытие мультимедийного центра, технически оснащенного в рамках проекта “Инициативы по поддержке сообществ”, осуществлен при финансовой поддержке УВКБ ООН в Молдове при координации Центра Милосердия для Беженцев.
Ученики школы, дети-беженцы из региона и учителя теперь имеют возможность заниматься в многофункциональном помещении с доступом к Интернету, оборудованном умной доской, проектором, ноутбуками, колонками, принтером и другими современными аксессурами.
В мероприятии приняли участие представители ЦМБ, УВКБ ООН, Отдела Образования Районного Совета Единец, а также вице-мэр города Единец.
ЦМБ искренне благодарит директора лицея Курлянцеву Ольгу и всех, кто участвовал в организации, за очень теплый и творческий прием.