You are currently viewing Visit to the refugee accommodation centre in Cojusna village

Visit to the refugee accommodation centre in Cojusna village

  • Post author:
  • Post category:CCR
The Charity Centre for Refugees visited the refugee accommodation centre in Cojusna village, Straseni rayon and provided vouchers for food and hygiene  to 86 Ukrainian refugees. This action was generously supported by our partners from Germany – Help – Hilfe zur Selbsthilfe. Thank you! Each act of kindness has a great impact on their well-being.
***
Команда Центрa Милосердия для Беженцев посетила центр размещения беженцев в селе Кожушна Стрэшенского района и предоставила ваучеры на продукты питания и средства гигиены 86 украинским беженцам. Эту акцию щедро поддержали наши партнеры из Германии – Help – Hilfe zur Selbsthilfe. Мы выражаем нашу благодарность! Каждый поступок доброты оказывает большое влияние на их благополучие.
***
Centrul de Caritate pentru Refugiați a vizitat centrul de acomodare pentru refugiați din satul Cojușna, raionul Strășeni și a distribuit vouchere pentru produse alimentare  și igienice la 86 de refugiați ucraineni. Acestă acțiune a fost susținută generos de către partenerii noștri din Germania – Help – Hilfe zur Selbsthilfe. Vă spunem mulțumesc!  Fiecare act de bunătate are un impact enorm asupra bunăstării lor.