You are currently viewing CCR continues the distribution of essential items for its beneficiaries

CCR continues the distribution of essential items for its beneficiaries

  • Post author:
  • Post category:CCR
Charity Centre for Refugees continues to distribute the generous humanitarian aid received from UNHCR-Moldova, which includes essential items, with a focus on large families.
During the last week, 174 people from 39 refugee families received sets including blankets, pillows, hygiene products and kitchen items which are very useful to overcome winter hardships.
Only thanks to the involvement of our donors and partners we are able to face the challenges and actively get involved in supporting the refugee community.
***
Centrul de Caritate pentru Refugiați continuă să distribuie ajutorul umanitar generos primit din partea UNHCR-Moldova care include articole de primă necesitate, punînd accentul pe familiile numeroase.
Timp de o săptămînă, 174 persoane din 39 de familii de refugiați au beneficiat de seturi care includ plapume, perne, produse de igienă și articole de bucătărie fiind foarte utile pentru a depăși greutățile iernii.
Doar datorită implicării donatorilor și partenerilor noștri, suntem capabili să facem față provocărilor și să ne implicăm activ în sprijinirea comunității de refugiați.
***
Центр Милосердия для Беженцев продолжает раздавать щедрую гуманитарную помощь, полученную от УВКБ ООН в Молдове, которая содержит предметы первой необходимости, уделяя особое внимание большим семьям.
В течение недели 174 человека из 39 семей беженцев получили комплекты, включающие одеяла, подушки, средства личной гигиены и кухонные принадлежности, которые очень полезны для преодоления зимних трудностей.
Только благодаря вовлеченности наших доноров и партнеров мы можем справиться с вызовами и активно участвовать в поддержке сообщества беженцев.