You are currently viewing CCR distributed humanitarian sets in Condrita

CCR distributed humanitarian sets in Condrita

  • Post author:
  • Post category:CCR
7th of April, the Director of CCR, Mr. Djavid Paknehad, together with his team, visited the village of Condrita, one more location in the suburbs of Chisinau, which is situated in the heart of the Codri.
Thanks to the UNHCR-Moldova humanitarian aid programme, we distributed 25 sets of blankets and basic items to socially vulnerable local families.
We are grateful that in the current crisis conditions, we are able to provide assistance not only to the refugee community but also to the host society, which is directly affected by the situation in the region and, more importantly, has shown an exceptional responsiveness.
***
7 aprilie, Directorul CCR, dl Djavid Paknehad, împreună cu echipa sa, au mers în vizită în satul Condrița, o altă localitate din suburbia Chișinăului, care este amplasată în inima Codrilor.
Datorită programului de ajutor umanitar oferit de UNHCR-Moldova, am distribuit 25 de seturi cu plapume, și produse de primă necesitate, orientate spre familii social vulnerabile din localitate.
Suntem bucuroși că în actualele condiții de criză, putem să oferim sprijin nu doar comunității de refugiați dar și societății gazdă, care este afectată nemijlocit de situația din regiune și cel mai important, a dat dovadă de o receptivitate nemaiîntîlnită.
***
7 апреля, директор ЦМБ г-н Джавид Пакнехад и его команда посетили село Кондрица, очередное пригородное поселение расположенное посреди леса .
Благодаря программе гуманитарной помощи УВКБ ООН, мы распределили 25 комплектов одеял и предмет первой необходимости среди социально уязвимых семей поселка.
Мы рады, что в условиях нынешнего кризиса можем оказать поддержку не только сообществу беженцев, но и принимающему обществу, которое напрямую затронуто происходящим в мире и, что особенно важно, проявило беспрецедентную отзывчивость.