You are currently viewing Colors and bright emotions at Summer School of CCR

Colors and bright emotions at Summer School of CCR

  • Post author:
  • Post category:CCR
Colors and bright emotions at Summer School of Charity Centre for Refugees (CCR) organized with the support of UNHCR-Moldova. Today’s edition was also attended by the representative of UNHCR – Mrs. Celine Mersch, together with a group of refugee children and women at the painting workshop, led by Mr. Valeri Bellogruda, Painter/art teacher of CCR.
Also, we admired the results of the painting school at a painting exhibition organized at our centre.
***
Culori și emoții luminoase la Școala de vară al Centrului de Caritate pentru Refugiați (CCR), organizată cu suportul UNHCR-Moldova.
La sesiunea de azi a participat și reprezentanta UNHCR – dna Celine Mersch, împreună cu un grup de copii și femei refugiate la atelierul de pictură, condus de dl Valeri Bellogruda, Pictor/profesor de artă al CCR.
Totodată am putut să admirăm rezultatele școlii de pictură la o expoziție organizată la centrul nostru.
***
Краски и яркие эмоции в Летней школе в Центре Милосердия для Беженцев (ЦМБ), организованной при поддержке UNHCR-Moldova.
В сегодняшней сессии также приняли участие представитель УВКБ ООН в Молдове – г-жа Селин Мерш, вместе с группой детей и женщин беженцев в мастерской рисования под руководством г-на Валери Беллогруда, художника/учителя рисования ЦМБ.
Пользуясь случаем, мы смогли полюбоваться результатами школы рисования на выставке, организованной в нашем центре.