You are currently viewing Cultural Celebration: Sfântul Ilie at the Blue Dot Center

Cultural Celebration: Sfântul Ilie at the Blue Dot Center

  • Post author:
  • Post category:CCR
🔵Last week, at the Blue Dot coordinated by CCR within the Temporary Accommodation Centre for Asylum Seekers of the General Inspectorate for Migration, we joyfully celebrated Sfântul Ilie, a significant Christian holiday. On this occasion, we organized a presentation about the life and legend of Sfântul Ilie, shedding light on the local superstitions related to this festive day.
The conclusion was even more joyous as we shared the experience of tasting cucumbers with honey, an authentic tradition from Moldova. The participants were delighted with this cultural experience, and the shared learning moment brought us closer together. We can’t wait for other holidays to share the richness of the traditions and customs of our country.
***
🔵Săptămâna trecută, în spațiul Blue Dot coordonat de CCR în cadrul Centrului de Cazare Temporară pentru Solicitanți de Azil al Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne, am sărbătorit cu mare bucurie și învățătură Sfântul Ilie, o sărbătoare creștină deosebit de importantă. Cu această ocazie, am organizat o prezentare despre viața și legenda Sfântului Ilie, aducând în lumină și superstițiile locale legate de această zi de sărbătoare.
Finalul a fost cu atât mai plin de bucurie, deoarece am împărtășit experiența de a gusta castraveți cu miere, o tradiție autentică din Moldova. Participanții au fost încântați de această învățătură culturală, iar momentul comun de învățare ne-a adus mai aproape unii de ceilalți. Cu nerăbdare așteptăm și alte sărbători pentru a împărtăși bogăția tradițiilor și obiceiurilor țării noastre.
***
🔵На прошлой неделе в “Blue Dot” координируемом ЦМБ в рамках Центра временного размещения лиц, ищущих убежище, Генерального Инспектората по Миграции мы с радостью отмечали день Святого Ильи, важный христианский праздник. По этому случаю мы организовали презентацию о жизни и легенде Святого Ильи, пролив свет на местные предрассудки, связанные с этим торжественным днем.
Завершение было особенно радостным, так как мы разделили опыт попробовать огурцы с медом, подлинную молдавскую традицию. Участники были в восторге от этого культурного опыта, и общий момент обучения сблизил нас друг с другом. Мы с нетерпением ждем и других праздников, что бы поделится с богатыми традициями и обычаями нашего края. #центрbluedot #молдавскиетрадиции #культура