You are currently viewing Festivalul Etniilor ne-a adunat să celebrăm diversitatea

Festivalul Etniilor ne-a adunat să celebrăm diversitatea

  • Post author:
  • Post category:CCR
Centrul de Caritate pentru Refugiați a participat la cea de-a 21 ediție, pentru a reprezenta comunitatea de refugiați aflată în Republica Moldova, oameni veniți din diverse țări ale lumii în căutare de refugiu.
Împreună cu partenerii cheie – dna Francesca Bonelli, reprezentantă de țară al UNHCR-Moldova, dl Mihail Vodă, Director al Biroului Migrație și Azil al MAI, dl Djavid Paknehad – director al CCR, a felicitat reprezentanții diferitor etnii, încurajând pacea, unitatea și dialogul intercultural.
***
The Festival of Ethnicities gathered us to celebrate diversity.
Charity Centre for Refugees participated in the 21st edition of the festival, to represent the refugee community in the Republic of Moldova, people from various countries of the world in search of refuge.
Together with the key partners – Mrs. Francesca Bonelli the country representative of UNHCR-Moldova, Mr. Mihail Vodă, Director of Bureau for Migration and Asylum of the Ministry of Internal Affairs, Mr. Djavid Paknehad – director of the CCR, congratulated the representatives of different ethnicities, encouraging peace, unity and intercultural dialogue.
***
Фестиваль национальностей собрал нас, чтобы отпраздновать разнообразие.
Центр Милосердия для Беженцев принял участие в 21 выпуске фестиваля, в качестве представителя сообщества беженцев в Республике Молдова , людей из разных стран мира в поисках убежища.
Вместе с ключевыми партнерами – г-жf Francesca Bonelli, представительница УВКБ ООН в Республике Молдова, г-н Михаил Водэ, директор Бюро по Миграции и Убежища МВД, г-ном Джавидом Пакнехадом – директор ЦМБ, поздравил представителей разных национальностей, призывая к миру, единству и межкультурному диалогу.