You are currently viewing Focus group discussion with young refugees

Focus group discussion with young refugees

  • Post author:
  • Post category:CCR
Charity Centre for Refugees, at the UNHCR-Moldova initiative, facilitated the organization of a group meeting addressed to young Ukrainians planning to study in one of the higher education institutions in the Republic of Moldova.
Thus, the 4th May 2023, around 31 persons, including young people aged between 16 and 25 years, as well as some parents, joined a discussion with the CCR Director, Mr. Djavid Paknehad and UNHCR Moldova Representatives, Mrs. Olena Koval, Snr. Community Based Protection Asst. and Mrs. Fadia Jabra, Education Officer.
The attending young people expressed their intention to apply to studies in the host country, but also had the opportunity to learn more about the existing possibilities in Moldova in the field of secondary and higher education.
***
Centrul de Caritate pentru Refugiați, la inițiativa UNHCR Moldova, a facilitat organizarea unei ședințe de grup destinate tinerilor ucraineni care intenționează să urmeze studiile în una din instituțiile de învățămînt superioare din Republica Moldova.
Astfel, la 4 mai 2023, în jur de 31 persoane, printre care tineri cu vîrsta cuprinsă între 16 și 25 ani, dar și părinți, au participat la o discuție cu Directorul CCR, dl. Djavid Paknehad și reprezentanții UNHCR-Moldova, dna Olena Koval, Asistent principal în domeniul protecției comunitare și dna Fadia Jabra, Responsabil pentru educație.
Tinerii prezenți și-au exprimat intenția de a aplica la studii în țara gazdă, dar și au avut oportunitatea de a afla mai multe detalii cu privire la posibilitățile existente în Moldova din domeniul învățămîntului superior și gimnazial.
***
Центр Милосердия для Беженцев, по инициативе УВКБ ООН в Молдове, содействовал в проведении коллективной встречи, направленной на молодых украинцев, планирующих учиться в одном из высших учебных учреждений Республики Молдова.
Таким образом, 4 мая 2023, около 31 человек, в том числе молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, а также родители, приняли участие в беседе с директором ЦМБ, г-ном Джавидом Пакнехадом и представителями УВКБ ООН в Молдове, г-жой Еленой Коваль, Старший помощник по защите сообщества и г-жой Фадия Жабра, Офицер по образованию.
Присутствующие молодые люди выразили намерение поступить на обучение в принимающей стране, а также имели возможность узнать подробнее о существующих возможностях в Молдове в области высшего и среднего образования.