You are currently viewing Assessing Refugee Needs and Strengthening Local Cooperation in Anenii Noi

Assessing Refugee Needs and Strengthening Local Cooperation in Anenii Noi

  • Post author:
  • Post category:CCR
🟢 Visits in the field
✍️ During his #monitoring visit to the Anenii Noi town, CCR Director, Mr. Djavid Paknehad and his team met with the Mayor of Anenii Noi, Mr. Alexandru Mațarin, in order have a first hand insight on the situation of the refugee community in Anenii Noi.
👥 At the same time, there were visited 2 refugee shelters in the town as well as the Rehabilitation Centre for elderly people which is hosting numerous Ukrainian persons.
🤝 An effective #cooperation with local public authorities helps us identify the urgent #needs of refugees living in the #regions in order to provide immediate #support to both the refugee and host communities.
***
🟢 Vizite în teritoriu
✍️ În cadrul vizitei sale de #monitorizare în orașul Anenii Noi, directorul CCR, dl Djavid Paknehad, împreună cu echipa, a avut o întrevedere cu Primarul orașului, dl Alexandru Mațarin, în vederea analizei din prima sursă a situației comunității de refugiați din Anenii Noi.
👥 În același timp, au fost vizitate 2 centre de plasament din oraș și Centrul de reabilitare pentru vîrstnici care găzduiesc persoane din Ucraina.
🤝 O #colaborare eficientă cu autoritățile publice locale ne ajută să identificăm necesitățile stringente ale refugiaților din regiuni pentru a oferi #sprijin neîntîrziat atît comunității de refugiați cît și comunității gazdă.
***
🟢 Визиты в регионах
✍️ В ходе мониторингового визита в город Анений Ной, директор ЦМБ, г-н Джавид Пакнехад, вместе со своей командой имел встречу с мэром Анений Ной, г-ном Александру Мацарин, с целью изучения из первых уст ситуации сообщества беженцев в городе.
👥 Были также посещены 2 центра размещения беженцев и реабилитационный центр для пожилых людей, где проживает значительное количество украинцев.
🤝 Благодаря эффективному #сотрудничеству с местными органами власти нам удается выявить насущные потребности #беженцев в регионах, что позволяет оказывать неотложную #поддержку как общине беженцев, так и принимающей стороне.