You are currently viewing Happy birthday, “Limba noastră” (National language day)!

Happy birthday, “Limba noastră” (National language day)!

  • Post author:
  • Post category:CCR
La mulți ani, Limba Noastră! 🇲🇩
Învățarea limbii naționale a statului în care un om caută refugiu este parte indispensabilă a procesului de integrare. De aceea, Centrul de Caritate pentru Refugiați, cu susținerea UNHCR-Moldova și în parteneriat cu Universitatea Pedagogică “Ion Creangă”, asigură tuturor solicitanților de azil și refugiaților dornici să studieze limba română, cursuri gratuite, atât în regim fizic, cât si online pentru cei care nu se pot deplasa.
Această colaborare de mai mulți ani a ajutat sute de refugiați din diferite țări, precum Siria, Ucraina, Afganistan, Iraq, Sudan, Angola, Yemen, Uzbekistan, etc. să învețe limba țării noastre, care ii găzduiește 💙💛♥️.
***
Happy birthday, “Limba noastră” (National language day)! 🇲🇩
Learning the national language of the state where a person seeks refuge is an indispensable part of the integration process. That is why Charity Centre for Refugees, with the support of UNHCR Moldova and in partnership with the “Ion Creangă” Pedagogical University, provides free courses to all asylum seekers and refugees willing to study the Romanian language, both physically and online for those who can’t travel.
 This multi-year collaboration has helped hundreds of refugees from different countries, such as Syria, Ukraine, Afghanistan, Iraq, Sudan, Angola, Yemen, Uzbekistan, etc. to learn the language of the country that hosts them 💙💛♥️
***
С днём рождения, “Limba noastră” (Наш Язык)! 🇲🇩
Изучение национального языка государства, в котором человек ищет убежища, является неотъемлемой частью процесса интеграции. Именно поэтому Благотворительный центр для беженцев при поддержке УВКБ ООН-МОЛДОВА и в партнерстве с Педагогическим университетом «Ион Крянгэ» предоставляет бесплатные курсы всем просителям убежища и беженцам, желающим изучать румынский язык, как физически, так и онлайн для тех, кто которые не могут передвигаться.
Это многолетнее сотрудничество помогло сотням беженцев из разных стран, таких как Сирия, Украина, Афганистан, Ирак, Судан, Ангола, Йемен, Узбекистан и др., выучить язык страны, которая их приютила.