You are currently viewing Inspiring Moments from Monitoring Visits

Inspiring Moments from Monitoring Visits

  • Post author:
  • Post category:CCR
🔎Deosebite descoperiri facem în timpul vizitelor de #monitorizare în #teren ⬇️.
👥 Astăzi, în timpul vizitei echipelor CCR împreună cu UNHCR-Moldova la LT ”A. Pușkin” din or. Anenii Noi, am discutat cu conducerea școlii, precum și copiii din #Ucraina care învață acolo și părinții acestora, și am descoperit că:
✅ un grup părinți ai copiilor refugiați s-au angajat la școală pentru a fi aproape de copiii lor, și sunt plăcut surprinși că au fost primiți cu mult drag și sunt implicați în multe activități 🤗;
✅ în școală studiază copii de peste 8 naționalități, precum georgieni, armeni, ruși, ucraineni, turci din familii mixte 🌏;
✅ elevii au câștigat concursul național pe robototehnică și au solicitat ajutor suplimentar pentru activitățile sale extracurriculare⚙️;
✅ în școală este un cerc teatral 🎭 la care învață inclusiv copiii din Ucraina;
✅ de curând, cu suportul CCR, a demarat cursul de limbă #română care este frecventat cu multă motivație de #copiii ucraineni.
🎯Scopul nostru continuă să fie să facem tot posibilul ca astfel de inițiative #sociale, #educative și #culturale să se dezvolte și să perpetueze, creând medii propice pentru încurajarea coeziunii comunitare pentru refugiați și localnici.
***
🔎 Outstanding discoveries are made during our #monitoring visits in the #field ⬇️.
👥 Today, during the visit of the teams of CCR and UNHCR-Moldova to the High School “A. Pushkin” from Anenii Noi town, we had a meeting with the school management, as well as the children from #Ukraine who study there and their parents, where we discovered that:
✅ a group of parents of refugee children have joined the school to be close to their children, and they are pleasantly surprised that they were welcomed with great love and are involved in many activities 🤗;
✅ there are pupils of more than 8 nationalities in the school, such as Georgians, Armenians, Russians, Ukrainians, Turks from mixed families 🌏;
✅ the students won the national robotics competition and requested additional help for their extracurricular activities⚙️;
✅ in the school there is a theater circle 🎭 attended by children from Ukraine;
✅ recently, with the support of CCR, a new course of #Romanian language has started, which is attended with great motivation by #Ukrainian children.
🎯Our goal continues to be to do our best that such #social, #educational and #cultural initiatives develop and perpetuate, creating friendly environments to encourage community cohesion for refugees and local community.
***
🔎 Выдающиеся открытия делаются во время наших #мониторинговых визитов в #регионах ⬇️.
👥 Сегодня, во время визита команд ЦМБ совместно с УВКБ ООН-Молдова в Лицее “A. Пушкин» из города Анений Ной, мы пообщались с руководством школы, а также с детьми из Украины, которые там учатся и их родителями, и выяснили, что:
✅ группа родителей детей-беженцев устроилась на работу в школу, чтобы быть рядом со своими детьми, и они приятно удивлены тем, что их приняли с большой любовью и вовлекают в разные мероприятия 🤗;
✅ в школе учатся дети более 8 национальностей, такие как грузины, армяне, русские, украинцы, турки из смешанных семей 🌏;
✅ ученики выиграли республиканские соревнования по робототехнике и обратились за дополнительной помощью для внеучебной деятельности⚙️;
✅ в школе есть театральный кружок 🎭 где учатся даже дети из Украины;
✅ недавно при поддержке ЦМБ начался новый курс #румынского языка, который с большой мотивацией посещают #украинские дети.
🎯Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы делать все возможное, чтобы такие #социальные, #образовательные и #культурные инициативы развивались и продолжались, создавая благоприятные условия для поощрения сплоченности сообщества беженцев и местного населения.