You are currently viewing Monitoring visit in the Transnistrian region

Monitoring visit in the Transnistrian region

  • Post author:
  • Post category:CCR
CCR continues to monitor the implementation of Community Support Initiatives (CSI) projects on the left side of the Dniester, in the Transnistrian region.
For the same purpose, a joint CCR-UNHCR visit was recently carried out in the city of Tiraspol, where took place the inauguration of the consultative centre for refugees from Ukraine created by the Public Association “Мы Рядом”, financially supported under a CSI project.
The newly renovated centre, equipped with computers with internet connection, will be available both for children and adults from Ukraine and for the local people, contributing to a better integration of the persons forced to flee and raising tolerance among the native population.
***
CCR continuă monitorizarea implementării proiectelor Community Support Initiatives (CSI) pe partea stîngă a Nistrului, în regiunea Transnistreană.
Cu acest scop, o vizită comună CCR-UNHCR a fost efectuată recent în orașul Tiraspol, unde a avut loc inaugurarea centrului consultativ destinat persoanelor refugiate din Ucraina înfiinţat de Asociația Obștească „Мы Рядом”, susținut financiar în cadrul proiectului CSI.
Centrul recent renovat şi dotat cu calculatoare şi conexiune internet, va fi disponibil atît pentru copii şi adulţi din Ucraina, cît și pentru locuitorii băştinaşi, ceea ce va contribui la integrarea mai eficientă a persoanelor forțate să fugă dar şi la creşterea toleranţei în rîndul populaţiei native.
***
ЦМБ продолжает следить за ходом осуществления Инициатив по Поддержке Сообщества (CSI) на левом берегу Днестра, в Приднестровском регионе.
С этой целью недавно состоялся совместный визит ЦМБ и УВКБ ООН в Тирасполь, где состоялось открытие информационного центра для беженцев из Украины, основан Ассоциацией “Мы Рядом” при финансовой поддержке проекта CSI.
Новый отремонтированный центр, оснащенный компьютерами и подключением к Интернету, будет доступен как для детей и взрослых из Украины, так и для местных жителей, что способствует более эффективной интеграции людей, вынужденных бежать и повышению толерантности среди представителей коренного населения.