You are currently viewing Monitoring visit to Fujikura factory

Monitoring visit to Fujikura factory

  • Post author:
  • Post category:CCR
Employment offers to refugees a social and economic acceptance that can help them feel more confident and successful in an unknown country.
In this regard, the Charity Centre for Refugees, with the financial support of UNHCR-Moldova, managed to establish partnerships with local companies offering legal employment to asylum seekers in our country.
Fujikura Moldova is one of the companies that recently opened its doors and hired 30 people from Egypt, Syria, Burundi, Morocco, Ethiopia and Nigeria. During a visit to the organization’s headquarters, CCR Director Mr. Djavid Paknehad together with Fujikura Moldova Director, Mrs. Piliughin Angela discussed a future cooperation agreement aiming to provide all the employees with a full social package, a stable salary and decent working conditions.
***
Angajarea în cîmpul muncii le oferă persoanelor refugiate o recunoaștere socială și economică care îi poate ajuta să se simtă mai încrezători și mai incluși în societate într-o țară necunoscută.
În acest sens, Centrul de Caritate pentru Refugiați, cu suportul financiar al UNHCR Moldova, a reușit să stabilească relații de parteneriat cu companii locale pentru a oferi un loc de muncă legal solicitanților de azil la noi în țară.
Fujikura Moldova, este una dintre companiile care și-a deschis ușile și a angajat recent, 30 persoane originare din Egipt, Syria, Burundy, Marocco, Etiopia, Nigeria. În timpul unei vizite la sediul organizației, directorul CCR, dl Djavid Paknehad împreună cu directorul Fujikura Moldova, dna Piliughin Angela, au discutat un viitor acord de colaborare pentru a asigura noilor angajați pachet social complet, salariu stabil și condiții decente de muncă.
***
Трудоустройство позволяет беженцам получить социальное и экономическое признание, которое поможет им почувствовать себя более уверенными и интегрированными в общество в незнакомой стране.
В связи с этим, Центр Милосердия для Беженцев, при финансовой поддержке УВКБ ООН в Молдове установил партнерские отношения с местными компаниями, предлагая официальное трудоустройство лицам, просителям убежища у нас в стране.
Fujikura Moldova – одна из компаний, которая недавно открыла свои двери и приняла на работу 30 человек из Египта, Сирии, Бурунди, Марокко, Эфиопии, Нигерии. В рамках недавнего визита в главном офисе организации, директор ЦМБ г-н Джавид Пакнехад вместе с директором Fujikura Moldova г-жой Пилюгин Анжелой обсудили перспективы будущего соглашения о сотрудничестве с целью предоставления иностранным работникам полного социального пакета, стабильной заработной платы и достойных рабочих условий.