You are currently viewing New partnership initiatives for 2023

New partnership initiatives for 2023

  • Post author:
  • Post category:CCR
Representatives of Intersos Moldova, Mr. Marco Buono – Moldova Head of Mission, and Mr. Tommaso Portogalli – Deputy Head of Mission, approached Mr. Djavid Paknehad, Director of Charity Centre for Refugees and his team to discuss opportunities to collaborate in new development projects for the wellbeing of both the refugee and the Moldovan communities.
CCR welcomes with gratitude this initiative, which is in line with its objectives for the new year to expand opportunities for sustainable development and an inclusive society.
***
Noi inițiative de parteneriat pentru 2023
Reprezentanții Intersos Moldova, dl Marco Buono – șef al misiunii în Moldova și dl Tommaso Portogalli – șef adjunct al misiunii, l-au abordat pe domnul Djavid Paknehad, directorul Charity Centre for Refugees și echipa sa pentru a discuta despre oportunitățile de colaborare în noi proiecte de dezvoltare pentru bunăstarea atât a refugiaților, cât și a comunității moldovenești.
CCR salută cu recunoștință această inițiativă, care este în concordanță cu obiectivele sale pentru noul an de a extinde oportunitățile pentru dezvoltare durabilă și o societate incluzivă.
***
Новые инициативы партнерства на 2023 год
Представители Intersos Moldova, г-н Марко Буоно – глава миссии в Молдове, и г-н Томмазо Портогалли – заместитель главы миссии, обратились к г-ну Джавиду Пакнехаду, директору Центра Милосердия для Беженцев и его команде, чтобы обсудить возможности сотрудничества в новых проектах по развитию, для благополучия как беженцев, так и молдавских общин.
ЦМБ с благодарностью приветствует эту инициативу, которая соответствует ее целям на новый год по расширению возможностей для устойчивого развития и инклюзивного общества.