You are currently viewing Outdoor activities organized by Blue Dot educators

Outdoor activities organized by Blue Dot educators

  • Post author:
  • Post category:CCR
The Blue Dot educators from the Temporary Accommodation Centre for Asylum Seekers of the BMA of the Republic of Moldova are well aware of the importance of outdoor activities. As a result, the daily schedule of the Blue Dot centre is designed so that children and adults can get their necessary dose of liberty and energy regardless of the season.
It is proven that at least 30 minutes of open-air physical activity improves the overall well-being, strengthens the immune system and last but not least helps to reduce the stress.
***
Educatorii de la Blue Dot din cadrul Centrului de Cazare pentru solicitanți de azil al Biroul Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne stiu cât de importante sunt activitățile desfășurate în aer liber. Drept urmare, programul zilnic al Centrului este gândit astfel încât micuții și adulții să își poată lua doza necesară de libertate și energie indiferent de anotimp.
Este demonstrat că cel puțin 30 minute de activitate fizică sub cerul liber ameliorează starea generală de sănătate, îmbunătățește sistemul imunitar și nu în ultimul rînd ajută la reducerea stresului.
***
Воспитатели Blue Dot из Центра Размещения просителей убежища БМУ Республики Молдова знают, насколько важны занятия на свежем воздухе. В результате ежедневное расписание в центре Blue Dot построено таким образом, чтобы дети и взрослые могли получить свою необходимую норму энергии и свободы независимо от времени года.
Доказано, что хотя бы 30 минут физической активности под открытым небом улучшают общее состояние здоровья, укрепляют иммунную систему и что не менее важно – помогают снять стресс.