Roundtable at the Temporary Accommodation Centre on Independence Day

On August 26, 2011, at 2.30p.m., at the initiative of CCR and Society for Refugees with the support of Bureau for Migration and Asylum, a roundtable on the occasion of 20th anniversary of Independence of the Republic of Moldova was held at the Temporary Accommodation Centre (TAC). Asylum seekers, who are residents of TAC and team of Circus without Borders, who later this day hold a circus performance, were present at the meeting. Mr. Dumitru Maxim, director of the Society for Refugees, communicated asylum seekers and guests from France about the history of the Republic of Moldova and described in details that period of time, when Moldovan population was struggling for its independence in the 1980-90-s. After the roundtable all those present, about 30 persons were served with biscuits, fruits and juice.

Masa rotundă la Centrul de cazare temporară de Ziua Independenţei

La 26 august 2011, la 14:30, la iniţiativa CCR şi a Societăţii pentru Refugiaţi, cu sprijinul Biroului de Migraţie şi Azil, la Centrul de cazare Temporară (TAC) a avut loc o masă rotundă cu ocazia a 20 de ani de Independenţă a Republicii Moldova. Solicitanţii de azil, care sunt rezidenţi al TAC şi al echipei „Circul fără frontiere”, care mai târziu in aceeasi zi au detinut un spectacol de circ, au fost prezenţi la şedinţă. Dl Dumitru Maxim, director al Societăţii pentru Refugiaţi, le-a comunicat solicitanţilor de azil şi oaspeţilor din Franţa, despre istoria Republicii Moldova şi a descris în detaliu acea perioadă de timp, când populaţia Republicii Moldova luptat pentru independenţă în anii 1980-1990. După masă rotundă toţi cei prezenţi, aproximativ 30 de persoane, au fost serviti cu biscuiti, fructe şi suc.

Previous

Leave Your Comment

Together to help the world better!

Developed and Powered by Company

“This site was developed in the framework of the UN Women Project with the financial support of Sweden.”

Copyright © 2021 Charity Centre for Refugees - Developed and Powered by MiniCode