You are currently viewing Trip to Căpriana and Hâncu monasteries for a group of refugees from Ukraine

Trip to Căpriana and Hâncu monasteries for a group of refugees from Ukraine

  • Post author:
  • Post category:CCR
Charity Centre for Refugees organized today a trip to Căpriana and Hâncu monasteries for a group of refugees from Ukraine, women, children and older people, within the project supported by UNHCR-Moldova.
The trip was part of the integration program for refugees through familiarization with the culture, religion and history of the Republic of Moldova.
***
Centrul de Caritate pentru Refugiați a organizat astăzi o excursie la mănăstirile Căpriana și Hâncu pentru un grup de refugiați din Ucraina, femei, copii și vârstnici, în cadrul proiectului susținut de UNHCR-Moldova.
Călătoria a făcut parte din programul de integrare a refugiaților prin familiarizarea cu cultura, religia și istoria Republicii Moldova.
***
Центр Милосердия для Беженцев организовал сегодня поездку в монастыри Кэприана и Хынку для группы беженцев из Украины, женщин, детей и пожилых людей, в рамках проекта, поддерживаемого УВКБ ООН в Молдове.
Поездка была частью программы интеграция для беженцев через ознакомление с культурой, религией и историей Республики Молдова.