You are currently viewing Ukrainian language books for children from Ungheni

Ukrainian language books for children from Ungheni

  • Post author:
  • Post category:CCR
The books in Ukrainian language also reached the refugee children living in the municipality of Ungheni. Thanks to Charity Centre for Refugees, with the support of UNHCR-Moldova, another 60 children from Ukraine will enjoy books in their mother tongue.
***
Cărți în limba ucraineană au ajuns și la copiii refugiați din municipiul Ungheni. Datorită Centrului de Caritate pentru Refugiați, cu suportul UNHCR-Moldova, alți 60 de copii veniți din Ucraina se vor bucura de cărți în limba maternă.
***
Книги на украинском языке также достались детям-беженцам в муниципии Унгень. Благодаря Центра Милосердия для Беженцев, при поддержке УВКБ ООН в Молдове, еще 60 детей из Украины будут радоваться книжкам на родном языке.