You are currently viewing 13 women from Ukraine have successfully completed the vocational courses

13 women from Ukraine have successfully completed the vocational courses

  • Post author:
  • Post category:CCR
13 women from Ukraine have successfully completed vocational courses in the field of beauty at the Insula Sperantelor Vocational School in Chisinau, within the framework of the vocational empowerment project for refugee women, funded by Help-Hilfe zur Selbsthilfe and implemented by Charity Centre for Refugees in Moldova.
On this occasion, CCR Director, Mr. Djavid Paknehad handed over the diplomas to the graduates, hoping that this knowledge and skills will provide to refugee women new opportunities to integrate into the labour market in our country and regain economical and social self-reliance.
We thank Mrs. Bulah Liubovi, Director of the professional school Insula Sperantelor, for all the support and collaboration!
***
13 femei din Ucraina au finalizat cu succes cursurile profesionale în domeniul frumuseții la Scoala Insula Sperantelor din Chisinău, în cadrul proiectului de abilitare vocațională a femeilor refugiate, finanțat de Help – Hilfe zur Selbsthilfe și implementat de Centrul de Caritate pentru Refugiați în Moldova.
Cu această ocazie, directorul CCR, dnul Djavid Paknehad, a înmânat diplomele absolventelor, în speranța ca aceste cunoștințe și abilități să ofere femeilor refugiate noi oportunități de integrare în câmpul muncii în țara noastră și de a redeveni independente economic și social.
Mulțumim dnei Bulah Liubovi, Director al scolii Insula Sperantelor, pentru sprijin și colaborare!
***
13 женщин из Украины успешно окончили профессиональные курсы красоты в школе Insula Sperantelor в Кишиневе в рамках проекта по расширению профессиональных возможностей женщин-беженцев, финансируемого Help – Hilfe zur Selbsthilfe и реализуемого Центром Милосердия для Беженцев в Молдове.
По этому случаю директор ЦМб, г-н Джавид Пакнехад вручил дипломы выпускницам в надежде, что эти знания и навыки предоставят новые возможности женщинам-беженкам интегрироваться в сферу труда в нашей стране и снова стать экономически и социально независимыми.
Спасибо г-же Булах Любовь, директору школы Insula Sperantelor, за поддержку и сотрудничество!