You are currently viewing CCR participated at the International Roma Day celebration

CCR participated at the International Roma Day celebration

  • Post author:
  • Post category:CCR
De Ziua Internațională a Romilor, echipa Centrului de Caritate pentru Refugiați, în frunte cu directorul Djavid Paknehad, a participat la evenimentul de închidere a săptămânii culturii romilor “Amare Amala”.
Alături de Guvernul Republicii Moldova, echipele UNHCR-Moldova, Intersos Moldova, Roma Task Force, CCR a contribuit cu o expoziție și un workshop de pictură pentru copii și alți doritori de o pauză de artă.
Celebrarea diversității și bogăției culturale face parte din viziunea noastră pe care o promovăm azi, și in fiecare zi.
***
On the International Roma Day, the team of the Charity Centre for Refugees, led by the director Djavid Paknehad, participated in the closing event of the Roma culture week “Amare Amala”.
Together with the Government of the Republic of Moldova, the teams UNHCR-Moldova, Intersos Moldova, Rome Task Force, CCR contributed with a painting exhibition and workshop for children and others who wanted an art break.
Celebrating diversity and cultural richness is part of our vision that we promote today, and every day.
***
8 апреля, в Международный день Ромов, команда Центра Милосердия для Беженцев во главе с директором Джавидом Пакнехадом приняла участие в заключительном мероприятии недели культуры ромов «Амаре Амала».
Совместно с Правительством Республики Молдова, команды УВКБ ООН в Молдове, INTERSOS Moldova, Rome Task Force, ЦМБ внесли свой вклад и организовали выставку картин и мастер-класс по рисованию для детей и других жаждущих творческого отдыха .
Празднование разнообразия и культурного богатства является частью нашего видения, которое мы продвигаем сегодня и каждый день.