You are currently viewing CCR team started the distribution of humanitarian aid provided by the UNHCR-Moldova.

CCR team started the distribution of humanitarian aid provided by the UNHCR-Moldova.

  • Post author:
  • Post category:CCR
The CCR team has started the distribution of humanitarian aid provided by the UN Refugee Agency UNHCR-Moldova.
The first beneficiaries of the goods distributed at the CCR premises were a group of Ukrainian refugees living in Transnistria. A total number of 47 people from 11 families from the left side of the Dniester received hygiene products, pillows, blankets and kitchen items.
The aid, consisting of household items, comes as an emergency response to the refugees’ urgent needs in the current crisis situation, which are so necessary during the cold season.
***
Echipa CCR a început distribuirea ajutorului umanitar oferit din partea Agenției ONU pentru Refugiați UNHCR-Moldova.
Primii care au beneficiat de bunurile distribuite la sediul CCR a fost un grup de refugiați Ucraineni care locuiesc în Transnistria. În total 47 persoane din 11 familii din stînga Nistrului au beneficiat de produse igienice, perne, plapumi și articole de bucătărie.
Ajutorul sub formă de articole nealimentare, vine ca ajutor de urgență la nevoile stringente ale refugiaților în situația actuală de criză fiind atît de necesare pe perioada rece a anului.
***
Команда ЦМБ начала распределение гуманитарной помощи, предоставленной Агентством ООН по делам беженцев UNHCR-Moldova.
Первыми, кто получили вещи, распределенными в офисе ЦМБ , стала группа украинских беженцев, проживающих в Приднестровье. В общей сложности 47 человек из 11 семей с левого берега Днестра получили средства гигиены, подушки, одеяла и кухонные принадлежности.
Помощь в виде непродовольственных товаров является чрезвычайной помощью для неотложных нужд беженцев в нынешней кризисной ситуации, столь необходима в холодное время года.