You are currently viewing CCR visits Baltata village, Criuleni district

CCR visits Baltata village, Criuleni district

  • Post author:
  • Post category:CCR
CCR pune accentul pe dezvoltarea și menținerea continuă a unor relații de colaborare și susținere reciprocă cu autoritățile locale din diferite raioane ale țării.
Echipa Centrului de Caritate pentru Refugiați, condusă de dnul Djavid Paknehad, a mers astăzi într-o vizită în satul Bălțata, rl Criuleni, unde dl primar Vadim Perepicica, a descris situația actuală și provocările cu care se confruntă la moment refugiații găzduiți în această localitate. În cadrul vizitei au fost discutate posibilitățile de suport din partea CCR atât pentru refugiați, cât și pentru comunitatea gazdă.
***
The CCR focuses on developing and maintaining continuous relationships of cooperation and mutual support with local authorities from different districts of the country.
The Charity Centre for Refugees team, led by Mr. Djavid Paknehad, visited today the village Bălțata, Criuleni district, where the Mayor Mr. Vadim Perepicica, presented the actual situation and the challenges currently faced by the refugees hosted in this locality. During the visit were discussed the possibilities of support from CCR for both refugees and the host community.
***
ЦМБ уделяет особое внимание развитию и дальнейшему поддержанию отношений сотрудничества и взаимодействия с местными властями в различных районах страны.
Команда Центра Милосердия для Беженцев во главе с г-ном Djavid Paknehad посетила сегодня деревню Бэлцата, р-н Криулень, где местный мэр г-н Вадим Перепичика рассказал о текущей ситуации и проблемах, с которыми сталкиваются беженцы, проживающие в этом населенном пункте. Во время визита также обсуждались возможности поддержки со стороны ЦМБ как для беженцев, так и для местного населения.