You are currently viewing Empowering Education: CCR’s Community Support Initiative Enhances Rîșcova’s Public Library with Resources for All

Empowering Education: CCR’s Community Support Initiative Enhances Rîșcova’s Public Library with Resources for All

  • Post author:
  • Post category:CCR
#CSI project
📚Biblioteca Publica s. Riscova r. Criuleni se bucură acum de și mai multe resurse educaționale pentru #copii și #adulți.
✅În cadrul Inițiativelor de Sprijin Comunitar implementate de CCR cu susținerea UNHCR-Moldova, CCR a contribuit cu următoarele bunuri:
➡️ cărți educaționale și artistice pentru preșcolari, școlari și adulți, în limbile română, engleză, ucraineană și rusă 📖;
➡️ 3️⃣ laptopuri pentru cercul de robotică realizat la bibliotecă 💻;
➡️ imprimante alb-negru și color 🖨;
➡️ covor pentru colțișorul dedicat copiilor cu nevoie speciale 💚.
🌍Biblioteca Publică din Rîșcova își ține ușile deschise pentru mai multe sate din apropiere, și este zilnic frecventată de circa 2️⃣0️⃣ copii atât moldoveni, cît și refugiați.
🤝Mulțumim mult primarului satului Rîșcova, dl Dumitru Sîrbu pentru cooperare!
***
📚The Public Library from village Rîșcova, Criuleni now enjoys even more educational resources for #children and #adults.
✅Within the Community Support Initiatives implemented by CCR with the support of UNHCR-Moldova, CCR contributed with the following tools:
➡️ educational and artistic books for preschoolers, schoolchildren and adults, in Romanian, English, Ukrainian and Russian languages 📖;
➡️ 3️⃣ laptops for the robotics circle made at the library 💻;
➡️ black and white and color printers 🖨;
➡️ carpet for children with special needs 💚.
🌍The Public Library in Rîșcova keeps its doors open for several nearby villages, and is attended daily by around 2️⃣0️⃣ children, both Moldovans and refugees.
🤝 Many thanks to the mayor of Rîșcova village, Mr. Dumitru Sîrbu for his cooperation!
***
📚Общественная Библиотека села Рышкова, Криулянский район теперь имеет еще больше образовательных ресурсов для #детей и #взрослых.
✅В рамках Инициатив поддержки сообщества, реализованных ЦМБ при поддержке УВКБ ООН в Молдове, ЦМБ передал следующие подарки:
➡️ развивающие и художественные книги для дошкольников, школьников и взрослых на румынском, английском, украинском и русском языках 📖;
➡️ 3️⃣ ноутбуков для кружка робототехники, проведенных в библиотеке 💻;
➡️ 2️⃣ принтера (черно-белый и цветной) 🖨;
➡️ ковер для уголка, посвященного детям с особыми потребностями 💚.
🌍Общественная библиотека Рышкова держит свои двери открытыми для нескольких близлежащих сел, и ежедневно ее посещают около 2️⃣0️⃣ детей, как молдавских, так и беженцев.
🤝 Большое спасибо примару села Рышкова, г-ну Дмитрию Сырбу за сотрудничество!