You are currently viewing Happy birthday dear Djavid Paknehad!

Happy birthday dear Djavid Paknehad!

  • Post author:
  • Post category:CCR
La mulți ani, stimate Djavid Paknehad! 🎂
Directorul, colegul, prietenul nostru!
Din partea echipei CCR și a comunității profesionale, vă dorim mulți ani cu sănătate, îmbogățiți cu succese și realizări de suflet, care să aducă și mai multă bunătate în domeniul umanist în care activați!
Să fiți înconjurat de respectul pe care îl meritați, si de oameni onești și deschiși!
Vă mulțumim pentru ceea ce creați și ne oferiți!
***
Happy birthday, dear @Djavid Paknehad! 🎂
Our director, colleague, and friend!
On behalf of the CCR team and the professional community, we wish you many years of health, enriched with successes and achievements of the soul, which will bring even more goodness to the humanity you work for!
Be surrounded by the respect you deserve, and by honest and open people!
Thank you for what you create and offer to this world!
***
С днем рождения, дорогой Джавид Пакнехад! 🎂
Наш директор, коллега, друг!
От имени коллектива ЦМБ и профессионального сообщества желаем Вам долгих лет здоровья, обогащенных душевными успехами и достижениями, которые принесут еще больше добра и гуманность в этот мир!
Будьте окружены уважением, которого вы заслуживаете, и честными и открытыми людьми!
Спасибо за то, что вы создаете и дарите нам!